Naziv projekta

Vjetar u leđa – rad s mladima u NEET statusu

Cilj projekta

Opći cilj programa je povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih dok su specifični ciljevi pružanje stručne i financijske potpore NEET mladima i prepoznavanjem njihovih potreba pri osmišljavanju mjera i aktivnosti lokalnog programa za mlade, uspostava sustava suradnje na identifikaciji i načinu rada s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni kao i praćenje spomenute populacije, s lokalnom samoupravom i Centrima za socijalnu skrb, identifikacija i uključivanju u savjetodavni rad i program pomoći u učenju za mlade u visokom riziku od preranog prekida školovanja, povećanje broja i vrsta usluga za NEET mlade koji su ujedno i počinitelji kaznenih djela, poticanje i podrška mladima pri odabiru i pohađanju programa prekvalifikacije ili osposobljavanja itd.

Trajanje projekta

siječanj 2023.- prosinac 2023. (12 mjeseca)

Kratki opis projekta

Kako bi se osigurali optimalni razvojni uvjeti i sveobuhvatna i efikasna podrška upravo u izazovima s kojima se takvi mladi (NEET mladi) susreću, ovim projektom pokušava se na samom početku uspostaviti međusektorska suradnja, između organizacije civilnog društva, CZSS  i lokalne samouprave. Identifikacija takvih mladih osoba i njihovih potreba prva je aktivnost ovog programa, nakon čega slijede i ostale usluge, dovoljno specifične da utječu na pozitivnu promjenu ciljane skupine i dovoljno fleksibilne kako bi bile skrojene prema individualnim potrebama svakog korisnika. Obuhvat korisnika osigurat će se kroz već postojeće usluge udruge UZOR kao što su rad s mladim počiniteljima kaznenih djela, korištenja usluga socijalne skrbi i sl, te izvrsnu dosadašnju radnju Udruge UZOR s drugim organizacijama civilnog društva, lokalnom samoupravom, CZSS i sl.

Korisnici će, ovisno o svojim potrebama biti uključeni u individualno savjetovanje, grupne radionice mekih i transverzalnih vještina, pružit će im se podrška pri odabiru programa prekvalifikacije ili osposobljavanja ili potaknuti na završavanje obrazovanja ukoliko su iz njega ispali. Sudjelujući u spomenutim aktivnostima, NEET mladi biti će ojačani za nošenje s problemima nezaposlenosti, podignut će se razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici.

NEET mlade financijski će se podržati u cjeloživotnom učenju kroz dodjelu financijske potpore osigurane ovim projektom, kao i sredstvima Grada Rijeke, a stručna podrška će im biti pružena i kroz uključivanje u projekt ‘Laboratorij za učenje’ i savjetovanje. Naime, iz projekta biti će osigurano 30.000 kn kako bi korisnike našeg projekta podržali u cjeloživotnom učenju. Oni će biti slobodni, uz našu podršku  i savjetovanje, izabrati program osposobljavanja, prekvalifikacije ili edukacije po svom izboru i potrebama, a obzirom na buduće planove zapošljavanja i potrebe na tržištu rada, za što će im biti dodijeljena financijska pomoć  u punom ili djelomičnom iznosu.

Cijeli tijek i iskustvo programa biti će iskorišteno za kreiranje optimalnog modela podrške NEET mladima, te će se na primjeru dobre prakse, ali i aktivnoj i direktnoj participaciji NEET mladih, temeljiti buduća politika i strategija za mlade Grad Rijeke.

Nositelj

Udruga UZOR

Partneri

  • Grad Rijeka
  • Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka (bivši Centar za socijalnu skrb Rijeka)

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 11.281,44 eura

Nadležno tijelo

Središnji državni ured za demografiju i mlade – SDUDM

Program iz kojeg se financira

Središnji državni ured za demografiju i mlade- POZIV

za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Kontakt osoba za više informacija

Grad Rijeka
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr

Središnji državni ured za demografiju i mlade