Pavlinski trg sastavni je dio dijelom sačuvane složene urbane strukture riječkog Starog grada. Trg je uređenjem postao ugodno mjesto za opuštanje i dječju igru.

Novoobnovljeni Pavlinski trg sa spravama za dječju igru

U sklopu ulaganja u uređenje trgova i ulica Starog grada, obnovljeni su Pavlinski trg i dio Ulice Janeza Trdine, koji su na taj način postali ugodnije mjesto za opuštanje i dječju igru.

Radovi su obuhvatili ukupnu površinu od 1145 m². Izvedeni su opsežni radovi na komunalnoj infrastrukturi  –  novi sustav javne rasvjete i odvodnje oborinskih voda, obnovljeni su vodoopskrbni cjevovodi i ugrađena infrastruktura za optičke kablove za potrebe Grada Rijeke.

Na trgu je izvedeno novo opločenje i ugrađena urbana oprema, uključujući i sprave za dječju igru. Trg je osvijetljen visećim rasvjetnim tijelima postavljenim na inox sajlama nategnutim između pročelja građevina koje okružuju trg.

Kako bi se i slijepim osobama omogućilo jednostavnije kretanje, postavljene su posebne reljefne oznake koje tvore stazu vodilju u dijelu Ulice Janeza Trdine prema Pavlinskom trgu te dalje prema Ulici Sokol kula i prema prolazu koji vodi prema Starčevićevoj ulici. Staza vodilja izvedena je reljefnim odnosno taktilnim keramičkim pločama.

Na trgu su zadržana postojeća stabla crnike te posađena dodatna stabla na jugozapadnom dijelu trga.

Radovi na Pavlinskom trgu započeli su u studenom 2016. godine, završili u svibnju 2017. godine. Vrijednost radova na projektiranju, gradnji i nadzoru iznosi 6.377.061,55 kn s uključenim PDV-om. Projekt uređenja izradilo je AGA d.o.o. Rijeka, a radove na uređenju izvela je Novotehna d.d Rijeka, uz nadzor IGH d.d.

Pavlinski trg sada je još ugodnije mjesto za druženje i dječju igru

Budući da je Urbanistička cjelina riječkog Starog grada upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i nalazi se u arheološkoj zoni, prije početka radova na uređenju, uz suradnju i nadzor Konzervatorskog odjela u Rijeci, izvršena su zaštitna arheološka istraživanja, kako bi se utvrdilo postojanje eventualnih arheoloških nalaza.

Inače, sam Trg sastavni je dio dijelom sačuvane složene urbane strukture riječkog Starog grada i poteza povijesnih trgova i ulica koje prate slijed nekadašnjih gradskih kasnoantičkih bedema. Trg je u svojoj današnjoj prostornoj osnovi definiran u 19. stoljeću rušenjem crkvice Tri Kralja sagrađene oko 1615. godine, a na trg je nekada bio orijentiran pavlinski samostan i kuća “Verneda”. Iz tog razdoblja donekle je sačuvano dvorišno pročelje samostana, odnosno pročelje zgrade na adresi Sokol kula 4b.

Upravo je pročelje te zgrade poslužilo kao svojevrsno slikarsko platno za  sliku poznatog riječkog umjetnika Voje Radoičića, koja je još 2012. godine naslikana kao pozadina njegove skulpture – broda  “Dobro more”. U realizaciju tog projekta, Grad Rijeka je uložio oko 940 tisuća kuna.