Grad Rijeka ima grb, zastavu, svečanu zastavu i svečanu pjesmu. Grbom, zastavom, svečanom zastavom i svečanom pjesmom predstavlja se Grad Rijeka i izražava se pripadnost Gradu Rijeci.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, uporaba grba i zastave i svečane zastave može se odobriti pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Rijeke. Potanji opis grba i zastave Grada Rijeke te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom Grada Rijeke.

Grb Grada Rijeke

Grb grada Rijeke temelji se na grbu kojeg je 6. lipnja 1659. hrvatski kralj i austrijski car Leopold I. dodijelio Rijeci. U crvenom ovalnom štitu desnom nogom stojeći na stijeni dvoglavi crni orao uzdignutih krila obiju glava gledajući u lijevo sa zlatnim kljunovima i nogama i crvenim jezicima, lijevom nogom drži vrč prirodne boje iz kojeg se obilno izlijeva voda koja se razlijeva oko stijene.

Grb Grada Rijeke

Zastava Grada Rijeke

Zastava Grada Rijeke plave je boje sa žuto uokvirenim grbom u sredini.

Zastava Grada Rijeke

Svečana pjesma

Najdraža Rijeko

Iz tvoje sam kolijevke, Rijeko, otplovio negdje daleko.
Al’ uvijek si bio i ostao, grade, čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj, ti u mojoj duši,
Rijeko, jer moj si dom.

Najdraža Rijeko, otvori njedra, vraćam se tebi, primi mi jedra.
Voljeni grade, otvori vrata, da pogledam Kvarner sa vrha Trsata.

Najdraža Rijeko, pružam ti ruku, spustit ću sidro u tvoju luku.
Voljeni grade, za tebe dišem, najljepšu pjesmu srcem ti pišem.

Mladost je htjela daljine, luke bez tvoje topline.
Al’ uvijek si bio i ostao, grade, čežnja u srcu mom, ja sam u tvojoj, ti u mojoj duši,
Rijeko, jer moj si dom.

Najdraža Rijeko, otvori njedra, vraćam se tebi, primi mi jedra.
Voljeni grade, otvori vrata, da pogledam Kvarner sa vrha Trsata.

Najdraža Rijeko, pružam ti ruku, spustit ću sidro u tvoju luku.
Voljeni grade, za tebe dišem, najljepšu pjesmu srcem ti pišem.

Rijeko dome moj.

(Glazba i tekst: Damir Badurina)

Najdraža Rijeko – notni zapis

Najdraža Rijeko – tonski zapis

Svečana zastava Grada Rijeke

Uz službenu plavu zastavu s riječkim grbom u sredini, Grad Rijeka ima i svoju svečanu zastavu, kao još jedan načina kojim se izražava pripadnost gradu (SN Grada Rijeke 8/20). Svečana zastava Grada je zastava koju je ondašnje Gradsko vijeće odobrilo 1870. godine. Zastava je trobojnica vodoravnih pruga tamnog karmina, zlatnožute boje i ultramarina. Na sredini zastave nalazi se povijesni grb Grada: u crvenom ovalnom štitu desnom nogom stojeći na stijeni dvoglavi crni orao uzdignutih krila obiju glava gledajući u lijevo sa zlatnim kljunovima i nogama i crvenim jezicima, lijevom nogom drži vrč prirodne boje iz kojeg se obilno izlijeva voda koja se razlijeva oko stijene. Iznad orla je austrijska carska i hrvatska kraljevska kruna s dvjema plavim vrpcama koje vise vodoravno iz nje. Ispod štita je vrpca s natpisom “Indeficienter” (nepresušan).

Svečana zastava Grada Rijeke

Svečana zastava Grada Rijeke