U Pododsjeku za centralnu isplatu osobnih primanja obavljaju se poslovi obračuna osobnih primanja, centraliziranog izvršenja rashoda plaća, subvencija, stipendija i drugog dohotka proračuna i proračunskih korisnika, izvještavanje i usklađenje s nadležnim državnim tijelima te izrada dokazne dokumentacije za potrebe projekata.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za centralne isplate osobnih primanja

Savjetnica za centralne isplate osobnih primanja T. +385 51 209 683 Korzo 16, Rijeka Jelenković Nina
nina.jelenkovic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za centralne isplate osobnih primanja T. +385 51 209 670 Korzo 16, Rijeka Lerga Nataša
natasa.lerga@rijeka.hr
Referentica centralnog obračuna osobnih primanja T. +385 51 209 666 Korzo 16, RIjeka Žan Sanja
sanja.zan@rijeka.hr