U Pododsjeku za likvidaturu i platni promet, u kojem se obavljaju poslovi evidentiranja i centraliziranog izvršavanja svih obveza Grada i proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa Riznice/ obračunskog plaćanja, poslovi Registra instrumenata osiguranja plaćanja (naplata i povrati instrumenata po nalogu upravnih tijela), poslovi blagajne i sustava putnih naloga.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za likvidaturu i platni promet

Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 657 Korzo 16, Rijeka Franko Čargonja Đurđica
djurdjica.franko-cargonja@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 686 Korzo 16, Rijeka Milotić Ariana
ariana.milotic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Nela Borčić
nela.borcic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 52 209 981 Korzo 16 Polić Lučić Tanja
tanja.policlucic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative
T. +385 51 209 668
Korzo 16, Rijeka Katja Samaržija
katja.samarzija@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za likvidaturu i platnu promet T. +385 51 209 659 Korzo 16, Rijeka Vukas Piroška
piroska.vukas@rijeka.hr