Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina započeo je s probnim radom 30. srpnja 2015. g., kao prvi takve vrste u Hrvatskoj.

ŽCGO Marišćina prostire se na površini od 42,5 hektara i  obuhvaća:

  • radnu zonu (5,5 ha)
  • odlagališni prostor (21 ha)
  • interne i vanjsku prometnicu (2,4 ha)
  • vatrozaštitni pojas (2,1 ha)
  • zaštitnu zonu širine 50 m (11,5 ha)

Sastoji se od:

  • radne zone na tri platoa predviđene za prihvat i obradu otpada s pripadajućim objektima,
  • bioreaktorskog deponija za trajno odlaganje neiskoristivog dijela otpada,
  • sustava praćenja utjecaja tijekom tehnološkog vijeka i najmanje 10 godina po zatvaranju (ambijentalni zrak, buka, podzemlje i podzemne vode)

Marišćina je prvi izgrađeni centar za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovorilo je projekt, a Ekoplus ga je kao krajnji korisnik preuzeo u veljači 2017. godine.

Centar prihvaća i obrađuje komunalni otpad u maksimalnoj količini od 400 tona na dan, od Komunalnog poduzeća Čistoća Rijeka i drugih komunalnih društava s područja županije. Proizvedene količine goriva iz otpada preuzima tvornica cementa „Holcim“ iz Koromačnog.

Normalni proizvodni kapaciteta projektiran je na 350 t/dan pa do maksimalnog proizvodnog kapaciteta od 400 t/dan. Dnevni rad postrojenja baziran je na osmosatnom radnom vremenu i šest radnih dana u tjednu.

CZGO Marišćina pokriva potrebe 300.000 stanovnika Primorsko-goranske županije. Njegovim  otvaranjem stvoreni su preduvjeti za sanaciju i zatvaranje svih odlagališta na području županije.  CZGO Marišćina izveden je u skladu s nacionalnom regulativom i svim važećim europskim direktivama. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja upravlja Centrom.