S ciljem smanjenja svjetlosnog onečišćenja i povećanje energetske učinkovitosti Grad Rijeka provedi projekte zamjene dotrajale i energetski neučinkovite rasvjete novim, energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama koje koriste LED tehnologiju.

U sklopu TD Energo d.o.o., 2002. godine osnovana je radna jedinica Javna rasvjeta koja je u ime Grada Rijeke preuzela brigu o upravljanju javnom gradskom rasvjetom. Uz redovno održavanje Energo d.o.o. vodi brigu o podizanju kvalitete rasvijetljenosti uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja i povećanje energetske učinkovitosti cijelog sustava.

Provedeno je nekoliko velikih projekata kojima je dotrajala i energetski neučinkovita rasvjeta mijenjana najmodernijim,  u tom trenutku dostupnim tehnologijama rasvjete:

  • 2007.– 2009. godine izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama: Istarska, J. Polić Kamova, Šetalište I. G. Kovačića, Bulevard oslobođenja
  • 2010. godine  zamjienjeno je 1100 neučinkovitih rasvjetnih tijela na području cijelog grada

 

Rekonstrukcije koje podrazumijevaju zamjenu zastarjelih neekoloških svjetiljki sa novim, energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama koje koriste LED tehnologiju:

  • 2013. godine izvedena je rekonstrukcija dekorativne rasvjete na Titovom trgu
  • 2014. godine izvedena je modernizacija cestovne rasvjete – zamjena 151 svjetiljke u istočnom dijelu grada i to u ulicama: Kumičićeva, Kvaternikova, Tome Strižića, Drage Gervaisa, Radnička
  • 2016. godine izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Antuna Mihanovića i u Baštijanovoj ulici
  • 2017. godine izvedena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli