Projekt „Obnova toplinarstva grada Rijeke“, čija prva faza završava istekom godine, za cilj ima povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke. Energo d.o.o. vodi i upravlja sustavom toplinske energije smještenim unutar administrativnih granica Grada Rijeke, koji opskrbljuje gotovo 10.000 korisnika.

Projekt obuhvaća obnovu postojeće toplovodne mreže u duljini od 7,9 km,  izgradnju 2,5 km novih spojnih toplovoda, modernizaciju i povezivanje 3 toplane u sustav Istok, 3 toplane u sustav Zapad te rekonstrukciju toplane Srdoči.

Konferencija povodom Završene 1. faza projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke i modernizacije

Ksenija Mišetić Dobrota, Vatroslav Jukić, Marko Križanec i Marko Filipović

Prije obnove sustav je obuhvaćao 11 toplana, 3 kotlovnice i 16 km distributivne mreže. Završetkom projekta sustav toplinske energije sastojat će se od sustava Istok (povezane 3 toplane) i sustava Zapad (povezane 3 toplane), 5 toplana s distributivnom mrežom te 4 kotlovnice, uz duljinu distributivne mreže od gotovo 18 km.

Obnova sustava toplana podrazumijevala je ugradnju kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije, velikih spremnika toplinske energije te ugradnju solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora.

Vrijednost projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ iznosi 14.900.920 EUR, a sufinancirala ga je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 11.134.608 EUR. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 14.191.267 EUR.

O završenoj prvoj fazi projekta govorili su riječki gradonačelnik Marko Filipović i direktor Energa Marko Križanec, projekt obnove toplinarstva detaljnije je predstavio direktor Sektora toplinske energije u Energu Vatroslav Jukić, dok je direktorica Sektora javne rasvjete u Energu Ksenija Mišetić Dobrota  govorila o modernizaciji sustava javne rasvjete Grada Rijeke.

„Osim unaprjeđenje sustava toplinarstva na području Rijeke, cilj ovog projekta je i efikasnije korištenje energije, a svjesni smo da je to danas pitanje broj jedan u Europskoj uniji. Realizacijom projekta obnove toplinarstva u Rijeci i modernizacije javne rasvjete, Energo je pokazao kako je tvrtka spremna za velike izazove i primjenu najmodernijih tehnologija“, istaknuo je gradonačelnik Filipović, dok je direktor Križanec istaknuo kako Energo slijedi trendove politike EU. „Velika se važnost stavlja na zelene tranzicije, napuštanje fosilnih goriva u onoj mjeri koliko je to moguće. Završetak prve faze ovog zahtjevnog i modernog projekta omogućit će nam da i u budućnosti apliciramo na projekte financirane sredstvima iz EU fondova“, rekao je Križanec i naglasio kako su prioriteti uvijek krajnji korisnici usluga.

Projektom se omogućuje 24-satni rad svih toplana u sustavu, tijekom cijele godine. Po njegovom završetku, 95% riječke toplovodne mreže bit će novo ili obnovljeno. Omogućit će se istovremena proizvodnja toplinske i električne energije, uz smanjenje emisije CO2 i uklanjanje SO2 iz proizvodnje, sve sukladno EU direktivi za energetsku učinkovitost. Isporuka toplinske energije korisnicima bit će sigurnija i pouzdanija.

Obnovljeni sustavi bit će spremni za prihvaćanje svih modernih tehnoloških rješenja, poput dizalica topline, otpadne topline industrije, biometana, vodika, pirolitičkog plina, solarne energije, itd. te će se ostvariti svi preduvjeti za daljnju prijavu na europske fondove koji potiču obnovljive izvore topline i modernizaciju daljinskog grijanja.

Realizacija projekta započela je 2021. godine, a preostali zahvati rekonstrukcije toplovoda odvijat će se do kraja 2024. godine.

Modernizacija sustava javne rasvjete u gradu Rijeci

U sklopu projekta modernizacije sustava javne rasvjete na području Rijeke, u tijeku je zamjena više od 13.500 svjetiljki novim i učinkovitijim LED svjetiljkama.

Riječ je o zamjeni čak 85% svjetiljki u sustavu javne rasvjete grada Rijeke kojeg čini ukupno 16.000 svjetiljki, a projekt je započeo sredinom ove godine.

Radi se o projektu Grada Rijeke te su sredstva za njegovu realizaciju osigurana u gradskom proračunu, dok samu zamjenu svjetiljki, temeljem javnoga natječaja, provodi Energo.

„Prema procjenama, zahvaljujući ovom projektu, potrošnja električne energije u sustavu javne rasvjete trebala bi se smanjiti za više od 60%“, naglasio je riječki gradonačelnik.

Projekt će se provoditi u sljedećih nekoliko godina, a u tijeku je njegova prva faza kojom je obuhvaćena zamjena oko 1.200 rasvjetnih tijela na području grada. Do sada su izvedeni radovi na zamjeni oko 850 rasvjetnih tijela na području 22 mjesna odbora, a do kraja ove godine izvest će se zamjene i preostalih 350 svjetiljki. Za realizaciju prve faze osigurano je u gradskom proračunu 663.620 €.

Procjenjuje se da će se nakon modernizacije potrošnja električne energije u sustavu javne rasvjete smanjiti za više od 60%.

Europski fond za regionalni razvoj