U Pododsjeku za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara obavljaju se poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara na način da samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

  • osiguravanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje kulturne baštine u gradu Rijeci,
  • priprema i predlaganje programa javnih potreba u kulturi u djelokrugu rada zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
  • praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada,
  • programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,
  • programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,
  • sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
  • surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara
  • izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Savjetnica za administrativne i financijske poslove vezane uz EU projekte T. +385 51 209 302 Korzo 16, Rijeka Bačić Anita
anita.bacic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 221 Korzo 16, Rijeka Grbac Mladen
mladen.grbac@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 565 Korzo 16, Rijeka Ikanović Ingrid
ingrid.ikanovic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 250 Korzo 16, RIjeka Mekelenić Ivana
ivana.mekelenic@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr