Prioriteti i mjere trećeg strateškog cilja

Urbana regeneracija

 • Integrirano urbanističko planiranje
 • Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture
 • Izgradnja gradske infrastrukture

Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana

 • Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih
 • Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)
 • Suvremena socijalna politika

Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke

 • Jačanje ljudskih resursa i znanja
 • Regionalna i europska suradnja

Projekti trećeg strateškog cilja

 • Izgradnjom dječjih vrtića Pehlin, Rastočine i Krnjevo te osiguranjem prostora za dječji vrtić u sklopu Kampusa koji se može koristiti i kao vježbaonica za studij predškolskog odgoja, povećat će se kapaciteti ustanove Dječji vrtić Rijeka.
 • Uvođenjem zdrave prehrane u riječke osnovne škole pridonijet će se razvoju zdravog načina života i prevenirati problemi vezani uz prehranu.
 • Uvođenjem edukativnog programa Moja Rijeka u sve riječke osnovne škole razvijat će se odnos prema gradu i njegovu identitetu, a uvođenjem odgojnog programa u osnovne škole koji će promicati nenasilje, toleranciju i solidarnost, razvijat će se temeljne ljudske vrijednosti.
 • Nastavkom stipendiranja srednjoškolaca i studenata prema kriteriju izvrsnosti poticat će se uspjeh, uvođenjem stipendija sa socijalnim kriterijima dodatno će se razvijati mogućnosti napredovanja socijalno ugroženih, a ambicioznih mladih ljudi, a nastavkom sufinanciranja programa cjeloživotnog učenja omogućit će se stjecanje znanja i vještina i u izvanobrazovnoj dobi.
 • Nastavkom stanogradnje prema POS-u na Martinkovcu i Hostovu bregu pridonijet će se rješavanju stambenog pitanja velikog broja riječkih obitelji.
 • Nastavkom unapređenja Socijalnog programa smanjit će se socijalna isključenost ugroženih skupina građana.
 • Praćenjem deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i pojačane brige za djecu s posebnim potrebama iznalazit će se modeli korištenja sredstava iz EU- fondova.
 • Otvaranjem novih klubova umirovljenika i starijih osoba te poticanjem širenja kapaciteta za smještaj starijih i nemoćnih (privatni i javni sektor) povećat će se kvaliteta života Riječana treće životne dobi.
 • Sufinanciranjem preventivno-edukativnih zdravstvenih programa te sportske ambulante pridonosit će se boljem mentalnom i fizičkom zdravlju djece i mladih.
 • Stvaranjem uvjeta za preseljenje Gradske knjižnice i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Muzeja Grada Rijeke (kompleks Benčić) riješit će se prostorni problemi ovih ustanova i povećati kvaliteta rada.
 • Kontinuiranim radom na kandidaturi Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture dugoročno će se definirati kulturni identitet grada.
 • Razvojem novog modela suradnje u kojem nezavisni kulturni sektor i novoosnovani Studentski kulturni centar upravljaju Palachom, Filodrammaticom i prostorom Marganova osiguravat će se povoljnije korištenje prostora i veća vidljivost kulturnih programa te uključenost studentske populacije u kulturni život grada.
 • Nastavkom ulaganja u programe i rad nacionalnih manjina promicat će se vrijednost multikulturalnosti kao važan dio identiteta Rijeke.
 • Financiranjem aktivnosti mlađih dobnih skupina pri sportskim klubovima gradit će se temelji riječkih sportskih uspjeha i poticati uključivanje mladih u sportske aktivnosti.
 • Rekonstrukcijom dvorane Dinko Lukarić, uz korištenje sredstava EU-fondova, uredit će se prostor za aktivno bavljenje sportom i rekreacijom.
 • Daljnjim ulaganjima u manifestacije kulture, sporta i tehničke kulture, koje su prepoznate izvan gradskih okvira i predstavljaju dio identiteta Rijeke, podizat će se atraktivnost Rijeke kao destinacije, a razvijanjem dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja velikom broju građana, poticat će društvena uključenost.
 • Praćenjem izgradnje hotela u Benčiću i turističkog naselja Kostabela, izgradnjom potrebne komunalne infrastrukture, aktivno će se sudjelovati na realizaciji ovih projekata.
 • Uređenjem Trga pul Vele Crikve, Koblerova trga i Pavlinskoga trga te, u suradnji s Lučkom upravom, obnovom Lansirne rampe Torpeda, osnažit će se atraktivnost ovih specifičnih lokacija.
 • Uređenjem šetnice uz kanjon Rječine od Hartere do Orehovice te nastavkom uređenja šetnica uz more od Kantride do Preluka ponudit će se novi prostori za rekreaciju i ugodno provođenje slobodnog vremena.
 • Intenziviranjem uređenja novih zelenih površina i parkova za djecu odgovorit će se na nedostatak ovih prostora u različitim četvrtima u gradu.
 • Provođenjem edukativne kampanje u vrtićima, školama i prema građanima o primarnoj selekciji otpada te povećanjem broja ekootoka i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada poticat će se odgovoran odnos prema okolišu i dugoročno podići kvaliteta života.
 • Izgradnjom energane za proizvodnju struje iz bioplina sa saniranog odlagališta Viševac povećat će energetska učinkovitost grada.
 • Dovršetkom izgradnje Centralne županijske zone za gospodarenje otpadom Marišćina sa sustavom za mehaničko-biološku obradu realizirat će se projekt integralnog sustava za gospodarenje otpadom.
 • Izgradnjom novih 135 km kanalizacije, uz istovremeno polaganje plinske instalacije na području Rijeke i susjednih općina, uz korištenje sredstava iz EU- fondova, podići će se standard opremljenosti komunalnom infrastrukturom.
 • Nastavkom sufinanciranja noćnih linija Autotroleja omogućit će se građanima, poglavito mladima, veća sloboda i sigurnost u prometu.
 • Osiguranjem daljnjeg provođenja Riječkog programa lokalnog partnerstva s ciljem poticanja vrijednosti volontiranja i zajedništva, osnaživat će se osjećaj pripadnosti zajednici.
 • Nastavkom provođenja transparentne politike Grada, uz komunikaciju s građanima, uvest će se model javnog dijaloga sa stručnjacima te time omogućiti maksimalna kvaliteta donošenja važnih odluka i provođenja projekata značajnih za cijeli grad.
 • Inzistiranjem na daljnjem provođenju decentralizacije jačat će se uloga Rijeke i svih drugih jedinica lokalne samouprave.