U pripremi je izgradnja oko 30 stanova na Zametu, na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa.

POS Zamet lokacija

POS Zamet dio je programa društveno poticane stanogradnje kojeg Grad Rijeka provodi putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) kako bi se građanima omogućilo rješavanje stambenog pitanja, odnosno kupnja stana po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih.

Planom Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke predviđena je realizacija Kapitalnoga projekta „POS Zamet“, tj. priprema i izgradnja višestambene građevine s 25-30 stanova.

Imovinsko-pravna priprema je završena, kao i izmjena prostorno-planske dokumentacije donošenjem Izmjena DPU-a središta područja Krnjevo u ožujku 2023. godine. Krajem 2023. godine obavljena je geodetska priprema i prijenos zemljišta kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave.

Postupak javne nabave za projektiranje i gradnju pokrenut je u travnju 2024. godine, a početak gradnje se očekuje krajem 2024. godine.

Novi stanovi na Zametu prodavat će se po novoj Listi prvenstva koja je utvrđena sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/22) na razdoblje od tri godine.