Planira se izgradnja do 300 stambenih jedinica, prateći javni sadržaji, prometna i komunalna infrastrukture, javne i zelene površine.

Poticana stanogradnja.

SMJEŠTAJ: U sjevernom nastavku postojećeg stambenog područja Škurinjska draga predviđena je gradnja višestambenih građevina s pratećim javnim i društvenim sadržajima u opsegu i površini koji trebaju zadovoljiti ukupne potrebe stambenog područja. Iako su novoplanirane građevine smještene na terenu vrlo zahtjevne konfiguracije, ipak je riječ o kvalitetnom području radi orijentacije, insolacije, vizura prema moru i otocima, te smještaju planiranih građevina na rubu građevinskog područja i zelenim površinama u zaleđu.

skurinjsko-plase

POS Škurinjsko plase

OBUHVAT: Površina za gradnju je približno 30.000 m² .

PROGRAM IZGRADNJE: Poticana stanogradnja, planira se izgradnja do 300 stambenih jedinica, prateći javni sadržaji, izgradnja prometne i komunalne infrastrukture, javnih i zelenih površina.

PLANIRANA IZGRAĐENOST: Bruto razvijena površina 25.000 m²

PROCJENA INVESTICIJE : 25.000.000 EUR-a

STATUS: Usvojen DPU, dovršena parcelacija, u tijeku imovinsko-pravna priprema. Proveden arhitektonski natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja višestambenih građevina na Škurinjskom plasu. Izrada projektne dokumentacije bit će povjerena autorskom timu prvonagrađenog rada.