Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija upućen je prijedlog Pravilnika o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske Unije i drugih programa međunarodne suradnje, čiji je cilj povećati transparentnost postupka dodjele sredstava za sufinanciranje projekata. Također, upućen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Autotroleja u iznosu od 25 milijuna kuna za nabavku deset novih autobusa.

Grad Rijeka već dugo sudjeluje u projektima sufinanciranim od strane Europske unije i to kao partner i kroz sufinanciranje korisnika bespovratne pomoći EU, budući da svaki korisnik bespovratnih sredstava mora osigurati i vlastito sufinanciranje projekta. Do sada su u najvećoj mjeri sufinancirani projekti u kojima su kao nositelji ili partneri sudjelovale organizacije civilnog društva. Kako se sve više pravnih osoba javlja na natječaje za korištenje financijskih potpora EU, tako raste i broj zahtjeva upućen prema Gradu Rijeci za sufinanciranje projekata. Stoga je izrađen Pravilnik, s ciljem da se kroz utvrđivanje uvjeta, kriterija i postupaka poveća transparentnost postupka dodjele sredstava za sufinanciranje projekata, ali i da se potaknu pravne osobe na prijavu projekata na natječaje za dodjelu sredstava koji su otvoreni u okviru programa EU.

Kako je pojasnila pročelnica Ureda Grada Ksenija Linić, kako bi se osigurala veća transparentnost u dodjeljivanju sredstava, predlaže se osnivanje Povjerenstva koje će činiti predstavnici odjela gradske uprave, utvrđivanje češća Grada Rijeke u sufinanciranju najviše do 15% od ukupne vrijednosti projekta te utvrđivanje niza kriterija za odobravanje sufinanciranja, od kvalitete i inovativnosti projekta do postojanja organizacijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekta. Prihvati li Gradsko vijeće Pravilnik, već u proračunu za 2012. godinu osigurat će se sredstva za sufinanciranje projekata u okviru programa EU.

61. gradonačelnikov kolegij listopad 2011.

Brod Galeb  u koncesiju
Gradskom vijeću upućen je Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine te prijedlog plana za sljedeću godinu. Tako se u narednoj godini planira dati koncesija za obavljanje dimnjačarske poslove, a u trogodišnjem razdoblju i davanje broda Galeb u koncesiju. Brod koji je proglašen kulturnim dobrom planira se dati u koncesiju na 20 godina, s time da bi dio broda memorijalne vrijednosti bio uređen u skladu s konzervatorskim uvjetima, dok bi se drugi mogao urediti za obavljanje gospodarske djelatnosti, ali bi u uvjetima koncesijskog ugovora stajalo da određeni dio dana u godini brod mora biti raspolaganju za protokolarne aktivnosti.

“Do sada je bilo nekoliko zainteresiranih investitora za uzimanje broda u koncesiju, ali pravi interes pokazat će se nakon raspisivanja natječaja za davanje u koncesiju,” kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Nabavka 10 autobusa na stlačeni prirodni plin
Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 25 milijuna kuna kod Erste & Steiermarkische bank za nabavku 10 solo autobusa pogonjenih stlačenim prirodnim plinom (SPP). Kako je kazao direktor Autotroleja Željko Smojver, uvođenje plinskih autobusa u skladu je s ispunjavanjem takozvanih “3×20” ciljeva do 2020. godine iz Sporazuma gradonačelnika u Europi, što znači smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%.
Novi autobusi trebali bi biti u upotrebi do kraja sljedeće godine, a gradonačelnik Obersnel je istaknuo će se do taka izgraditi i plinska stranica, koja će omogućavati punjenje autoplina, u prvo vrijeme autobusa Autotroleja, a kasnije i drugih vozila kojima se koriste komunalna i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Rijeke.

61. gradonačelnikov kolegij listopad 2011.Nastavak projekta Rijeka pliva
Iako obuka plivanja od ove godine više nije predviđena Državnim pedagoškim standardom, Grad Rijeka i dalje nastavlja s provedbom projekta Rijeka pliva, u sklopu kojeg je u posljednje tri godine 3139 učenika drugih razreda naučilo ili usavršilo plivanje. U školskoj 2011./2012. godini projektom projektom “Rijeka pliva”, koji se provodi u suradnji s Plivačkim klubom “Primorje Croatia osiguranje” bit će obuhvaćen 991 učenik iz 55 razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke.

Izmjena odredbi o školskim odborima
Prijedlogom zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, upućenim na Gradsko vijeće, između ostaloga, smanjenjem broja članova školskih odbora, temeljem čega predstavnici Grada Rijeke više neće biti u manjini, već činiti polovicu članova odbora, Grad Rijeka će imati veće mogućnosti da ostvari svoja osnivačka prava u osnovnim školama.

Skip to content