U okviru projekta POS Hostov breg II. faza bit će izgrađeno 90 stanova.

Program društveno poticane stanogradnje
Program društveno poticane stanogradnje (POS) provodi se izgradnjom i prodajom stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, a pokrenut je s ciljem da se hrvatskim građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih te da pridonosi razvitku građevinarstva kao gospodarske grane.

Poticana stanogradnja: Projekt stanova POS-a Hostov breg II. faza

Realizacija: 2020./2023. godine

Program izgradnje:
Projekt predviđa gradnju tri višestambene građevine s ukupno 90 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila, na Hostovovom bregu u Rijeci po programu društveno poticane stanogradnje skraćenog naziva POS-a Hostov breg II. faza. 

Procjena investicije:
Vrijednost projekta Hostov breg II. faza još nije utvrđena.

Cijena stanova:
Prodajna cijena po m² kretat će se do 9.000 kn/m². Stanovi će se prodavati temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke već tijekom procesa projektiranja i gradnje.

Status:
U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog projektanta. U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog inženjera gradilišta. U pripremi je postupak javne nabave za usluge stručnog i obračunskog nazdora nad izvođenjem radova te imenovanje glavnog nadzornog inženjera. U pripremi je odluka o imenovanju voditelja projekta.

Po provedbi postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i radove građenja, planiran je početak gradnje.

Grad Rijeka
Grad Rijeka u pravilu osigurava zemljište za gradnju i sredstva za priključenje na komunalnu infrastrukturu te po provedenom javnom pozivu formira listu prvenstva po kojoj se prodaju izgrađeni stanovi.

APOS
Agencija kao investitor nabavlja i koordinira izradu projektne dokumentacije, radove građenja, ishođenje dozvola za uporabu kao i prodaju izgrađenih stanova te prati naplatu za stanove prodane uz obročnu otplatu.

Kontakt:
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
APOS Grada Rijeke
Titov trg 3
Ravnatelj Agencije
Hrvoje Šćulac
Tel: tel: 051 209 267