U okviru projekta POS Hostov breg II. faza čiji je početak planiran za konac 2020. godine bit će izgrađeno 90 stanova.

Program društveno poticane stanogradnje
Program društveno poticane stanogradnje (POS) provodi se izgradnjom i prodajom stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, a pokrenut je s ciljem da se hrvatskim građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih te da pridonosi razvitku građevinarstva kao gospodarske grane.

Poticana stanogradnja: Projekt stanova POS-a Hostov breg II. faza

Realizacija: 2020./2023. godine

Program izgradnje:
Projekt predviđa gradnju tri višestambene građevine s ukupno 90 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila, na Hostovovom bregu u Rijeci po programu društveno poticane stanogradnje skraćenog naziva POS-a Hostov breg II. faza. Planirano useljenje: 9/2023.

Procjena investicije:
Vrijednost projekta Hostov breg II. faza još nije utvrđena.

Cijena stanova:
Prodajna cijena po m² kretat će se do 9.000 kn/m². Stanovi će se prodavati temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke već tijekom procesa projektiranja i gradnje.

Status:
U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog projektanta. U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog inženjera gradilišta. U pripremi je postupak javne nabave za usluge stručnog i obračunskog nazdora nad izvođenjem radova te imenovanje glavnog nadzornog inženjera. U pripremi je odluka o imenovanju voditelja projekta.

Po provedbi postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i radove građenja, početak gradnje planiran je za konac 2020. godine.

Grad Rijeka
Grad Rijeka u pravilu osigurava zemljište za gradnju i sredstva za priključenje na komunalnu infrastrukturu te po provedenom javnom pozivu formira listu prvenstva po kojoj se prodaju izgrađeni stanovi.

APOS
Agencija kao investitor nabavlja i koordinira izradu projektne dokumentacije, radove građenja, ishođenje dozvola za uporabu kao i prodaju izgrađenih stanova te prati naplatu za stanove prodane uz obročnu otplatu.

Kontakt:
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
APOS Grada Rijeke
Titov trg 3
Ravnatelj Agencije
Hrvoje Šćulac
Tel: tel: 051 209 267