Grad Rijeka čitav niz godina održava prijateljske i partnerske odnose s mnogim europskim i svjetskim gradovima.

 

Gradovi prijatelji Grada Rijeke

 • Cetinje  – Crna Gora
  Sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je u Rijeci 10. rujna 2010. godine

 • Csepel   – 21. samostalni okrug Budimpešte, Mađarska
  Sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je u Rijeci 8. veljače 1997. godine, te 8. ožujka 2002. u Csepelu.

 • Bitola  – Makedonija
  Inicijativa o uspostavi prijateljske suradnje dvaju gradova potpisana je 17. rujna 2009. godine u Rijeci. Sporazum o prijateljskoj suradnji, s ciljem unapređenja suradnje dvaju gradova na području gospodarstva, turizma, kulture, sporta i sveučilišta potpisan u Bitoli 4. studenoga 2011.

 • Burgas  – Bugarska
  Pismo namjere za uspostavu prijateljske suradnje potpisano je u Rijeci 29. listopada 2008.

 • Dalian  – NR Kina
  Sporazum o uspostavi prijateljske suradnje između Rijeke i Daliana potpisan je u Dalianu 26. travnja 2006.

 • Este  – Italija
  Sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je 21. studenoga 2004. godine u Rijeci.

 • Faenza  – Italija
  Sporazum o suradnji potpisan je u Rijeci 21. listopada 1983. godine.

 • Genova Italija
  Sporazum o prijateljstvu potpisan je u Genovi 13. listopada 2004. godine, te 7. veljače 2005. u Rijeci.

 • Gdanjsk – Poljska
  Inicijativa za uspostavu prijateljske suradnje između Gdanjska i Rijeke potpisana je 23. studenoga 2015. u Rijeci.

 • Karlsruhe – Njemačka
  Sporazum o uspostavi suradnje na projektima, s ciljem unapređenja suradnje na postojećim i razvijanja novih projekata na području zdravstva i socijalne skrbi, sveučilišta, gospodarstva i kulture potpisan je u Rijeci 15. lipnja 2011 te 16. rujna u Karlsruheu.

 • Kawasaki  – Japan, najstariji grad prijatelj Rijeke
  Prvi sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je 23. lipnja 1977. godine.
  Drugi plan o nastavku prijateljske suradnje potpisan je 5. studenoga 1980. godine, a treći u Rijeci 17. svibnja 1999.
  U prigodi 30. obljetnice prijateljske suradnje, 8. svibnja 2007. potpisan je četvrti Memorandum o nastavku prijateljske suradnje.

 • Ljubljana  –  Slovenija
  Pismo o namjeri obnove prijateljske suradnje potpisano je 4. ožujka 2000. godine u Ljubljani.

 • Neuss  – Njemačka
  Prijateljska suradnja uspostavljena je prije 40-ak godina preko Sestara Presvetog Srca Isusova. Sporazum o prijateljstvu i suradnji potpisan je 1990. godine u Neussu i Rijeci.

 • Ningbo  – NR Kina
  Memorandum o suradnji dvaju gradova na području gospodarstva, trgovine i lučkih djelatnosti potpisan je u Rijeci 5. studenoga 2010.
  Sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je u Ningbou 7. lipnja 2011.

 • Novi Sad – Srbija
  Inicijativa o uspostavi prijateljske suradnje dvaju gradova potpisana je 2. veljače 2011. godine u Novom Sadu
 • Rim  – Italija
  Sporazum o prijateljskoj suradnji s Gradom Rimom potpisan je u Rimu 18. lipnja 2010.

 • Rostock  –  Njemačka
  Sporazum o prijateljskoj suradnji potpisan je 7. listopada 1974., a obnovljen je 28. listopada 2002. godine u Rijeci.

 • Trst – Italija
  Pismo namjere za uspostavu prijateljske suradnje potpisano je u Trstu 1. rujna 2010. Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Rijeke i Grada Trsta kojim se potvrđuje namjera za produbljivanjem prijateljskih odnosa potpisan je u Rijeci 20. rujna 2011.

 • Tuzla – Bosna i Hercegovina
  Pismo namjere za uspostavu prijateljske suradnje potpisano je u Tuzli 12. rujna 2022. godine.
 • Qingdao  – NR Kina
  Pismo namjere potpisano 7. lipnja 1998. godine u Rijeci.
  Sporazum o prijateljstvu potpisan 11. srpnja 1999. godine. Sporazum o bratimljenju potpisan je u Qindau 22. kolovoza 2010.