U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi pripreme, planiranja i izrade prijedloga proračuna i projekcija te izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, praćenja, kontrole i analize izvršavanja proračuna, izrade periodičnih izvještaja te godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, provedbe postupaka vezanih za zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, izračun i kontrola fiskalnog kapaciteta Grada te praćenje zaduživanja i izrada izvješća o stanju duga proračuna, izrada prijedloga plana davanja koncesija na razini Grada te izmjena i dopuna plana, financijsko praćenje i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije te izrada periodičnih izvješća o financijskoj realizaciji provedbe EU projekata.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za proračun

Voditeljica Odsjeka za proračun T. +385 51 209 667 Kolrzo 16, Rijeka Brkarić Dženet
dzenet.brkaric@rijeka.hr
Savjetnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Cvijanović Valerija
valerija.cvijanovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za proračun T. +385 51 209 681 Korzo 16, Rijeka Galešić Maša
masa.galesic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za proračun T. +385 51 209 986 Korzo 16, Rijeka Gardić Sandra
sandra.gardic@rijeka.hr
Savjetnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Kujundžić Ivona
ivona.kujundzic@rijeka.hr