Podrška djeci i obiteljima u riziku na području grada Rijeke uz inovativne programe socijalnog mentorstva te podrška u području izvaninstitucionalnog obrazovanja, utemeljena na suvremenim pedagoškim pristupima.

Naziv projekta:

Moje mjesto pod suncem

Trajanje:

1. lipnja 2020. do 31.svibanj 2021. godine

Cilj projekta:

Projekt za opći cilj ima razvoj kvalitetnih, inovativnih izvaninstitucijskih usluga i jačanja intersektorske suradnje s ciljem podrške djeci i obiteljima u riziku na području grada Rijeke, te 3 specifična cilja:

  • Razvoj i provedba inovativnog programa socijalnog mentorstva za djecu i obitelji u riziku;
  • Pružanje kvalitetne podrške u području izvaninstitucionalnog obrazovanja, utemeljene na suvremenim pedagoškim pristupima, djeci i obiteljima u riziku;
  • Jačanje intersektorske suradnje i kapaciteta različitih pružatelja usluga u području smanjenja socijalne isključenosti djece i obitelji u riziku.

Projektne aktivnosti:

  • Socijalno uključivanje djece i obitelji u riziku (djeca u riziku od socijalne isključenosti),
  • Neformalno obrazovanje djece u riziku,
  • Osnaživanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga i intersektorska suradnja (ustanove socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove, organizacije civilnoga društva).

Nositelj:

Centar za kulturu dijaloga

Partneri:

Grad Rijeka, Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Izvor financiranja:

Ministarstvo za demografiju, obitelj,  mlade i socijalnu politiku

Vrijednost projekta:

150.000,00 kuna.

Kontakt osoba za više informacija:

Lana Golob
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
e-mail: lana.golob@rijeka.hr.