Prvi hrvatski hospicij, Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“ čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije, a suosnivači Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, otvoren je 2013.g. na adresi Tizianova 15, otvorena.

Riječka nadbiskupija ustupila je svoj prostor za hospicij, rekonstruirala ga i uredila, uloživši u to oko 8,5 milijuna kuna. Grad Rijeka i Primorsko- goranska županija sudjelovali su u nabavi opreme s po milijun kuna. Prostor za djelatnost Hospicija površine je 1.200 m². Sastoji se od stacionara za palijativnu skrb kapaciteta 14- 15 kreveta sa svim pratećim sadržajima, prostora za pokretne timove palijativne skrbi, dnevnog boravka palijativnih pacijenata, gostinjskog prostora za obitelji štićenika te dijela za edukativnu djelatnost i volontere. Svi prostori uređeni su prema uvjetima koje nalaže Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko– tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U Hospiciju je  zaposleno 16 osoba na puno radno vrijeme i 4 osobe na pola radnog vremena ili po potrebi. Veliki doprinos daju i volonteri.

 

Projekt Hospicija jedan je u nizu inicijativa koje zajedno provode civilne vlasti i riječka Crkva na polju socijalnog rada i humanitarne djelatnosti. Projekti koji se već provode u suradnji s civilnim vlastima su: Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ u Rijeci, „Kuća utočišta“ za beskućnike i siromašne građane koju vode časne sestre Milosrdnice te „Dom za žene i djecu– žrtve obiteljskog nasilja“ koji vodi Caritas nadbiskupije Rijeka.

I prije otvaranja hospicija, kako bi umirući pacijenti imali barem dijelom osiguranu palijativnu skrb, Grad Rijeka, još od 2008. godine, financijski podržava provedbu programa palijativne skrbi putem terenskih timova palijativne skrbi u sklopu Doma zdravlja Primorsko- goranske županije koja se također uključila u financiranje tog programa, a kasnije i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te okolni gradovi i općine.