Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih.

Opis projekta:

Kako bi se osigurali optimalni razvojni uvjeti i sveobuhvatna i efikasna podrška upravo u izazovima s kojima se mladi u NEET statusu susreću, (pojam „NEET” označava mlade ljude koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju), ovim projektom pokušava se na samom početku uspostaviti međusektorska suradnja, između organizacije civilnog društva, CZSS i Grada Rijeke. Identifikacija takvih mladih osoba prva je aktivnost ovog programa, nakon čega slijede i ostale usluge, dovoljno specifične da utječu na pozitivnu promjenu ciljane skupine i dovoljno fleksibilne kako bi bile skrojene prema individualnim potrebama svakog korisnika.

Korisnici će, ovisno o svojim potrebama ostvariti sljedeće:

  • Uključit će se u individualno savjetovanje, grupne radionice mekih i transverzalnih vještina;
  • pružit će im se podrška pri odabiru programa prekvalifikacije ili osposobljavanja ili potaknuti na završavanje obrazovanja ukoliko su iz njega ispali;
  • osnažit će se za nošenje s problemima nezaposlenosti;
  • podignut će se razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici.

NEET mlade financijski će se podržati u cjeloživotnom učenju kroz dodjelu financijske potpore osigurane ovim projektom, kao i sredstvima Grada Rijeke, a stručna podrška će im biti pružena i kroz uključivanje u projekt ‘Laboratorij za učenje’ i savjetovanje. Naime, iz projekta biti će osigurano 15.000, 00 kn dok će Grad Rijeka izdvojiti 3.000,00 kn kako bi korisnike našeg projekta podržali u cjeloživotnom učenju. Oni će biti slobodni, uz U.Z.O.R.-ovu podršku  i savjetovanje, izabrati program osposobljavanja, prekvalifikacije ili edukacije po svom izboru i potrebama, a obzirom na buduće planove zapošljavanja i potrebe na tržištu rada, za što će im biti dodijeljena financijska pomoć  u punom ili djelomičnom iznosu.

Cijeli tijek i iskustvo programa biti će iskorišteno za kreiranje optimalnog modela podrške mladima u NEET statusu te će se na primjeru dobre prakse, ali i aktivnoj i direktnoj participaciji mladih korisnika, temeljiti buduća politika i strategija za mlade Grada Rijeke.  Naime, Grad Rijeka odlučio je u sklopu ovog projekta oformiti radnu skupini koja će definirati kriterije dodjeljivanja dodatne potpore u obrazovanju, Grada Rijeke, osobama u NEET statusu prateći pritom njihove potrebe i mogućnosti. Kroz ovaj će se projekt:

  • Ukupno 15 NEET mladih uključiti u aktivnosti savjetovanja koje provode psiholozi i socijalni pedagozi Udruge za zaštitu obitelji Rijeka, U.Z.O.R.;
  • Ukupno 10 NEET mladih uključiti u U.Z.O.R.-ov program ‘Laboratorija za učenje’;
  • Ukupno 15 NEET mladih sudjelovati će u edukativnom programu od 6 radionica životnih vještina koje će osmisliti i provesti stručnjaci Udruge U.Z.O.R.

Nositelj:

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, U.Z.O.R.

Partneri:

Grad Rijeka, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Centar za socijalnu skrb Opatija

Trajanje:

Prosinac 2019. – prosinac 2020. godine

Vrijednost projekta:

86.000,00 kuna od čega je 83.000,00 kuna osigurano iz Državnog proračuna, a 3.000,00 kuna iz Proračuna Grada Rijeke

Program iz kojeg se financira:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem natječaja za  prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu: Prioritetno područje P.3: Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

Nadležno tijelo:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Kontakt osoba za više informacija:

Maša Komadina, mladi@udruga-uzor-rijeka.hr

Mirela Pašić, mirela.pasic@rijeka.hr; 051 209 950

Trenutno stanje projekta:

U tijeku je provedba procjene potreba i osobina mladih u NEET statusu putem online upitnika.

Povezane vijesti:

Ponedjeljak, 6. prosinac 2021.

Projekt RADAя

Projekt RADAr je besplatni program reintegracije na tržište rada 40 neaktivnih mladih osoba u NEET statusu s područja Primorsko-goranske županije kroz osposobljavanje za radnike na visinskim radovima, voditelje brodica B i C kategorije, administratore u sportskim organizacijama i asistente na EU projektima.

Više informacija