Projekt obuhvaća boćarsko igralište s klupskim prostorijama, parkovnu površinu za istrčavanje pasa koja je već uređena, košarkaško te dječje igralište.

SMJEŠTAJ:
Rekreacijska zona Podvežica smještena je između Ulice Braće Pavlinić i prometnog čvora Vežica.

rekreacijska-zona-podvezica-2

Rekreacijska zona Podvežica

KRATKI OPIS:
Obuhvaća boćarsko igralište s klupskim prostorijama, parkovnu površinu za istrčavanje pasa, košarkaško te dječje igralište.Program rekreacijske zone je razdijeljen na način da omogućava vizualno slobodan i neizgrađen prostor između postojeće stambene Ulice Braće Pavlinić i prometnice, te čvora Vežica i postojećeg dijela naselja.

Koncept rekreacijske zone temelji se na suptilnoj implementaciji volumena natkrivenog boćarskog igrališta ispod razine parka za pse i košarkaškog igrališta na krajnjem jugu obuhvata. Na ovaj način se boćarsko igralište maksimalno štiti od vjetra i atmosferilija. Površina za rekreaciju pasa iskorištava postojeći, gotovo ravan, teren na zapadnom dijelu obuhvata, gdje je predviđen glavni ulaz u park za pse – s Kvaternikove ulice, i nastavlja se manjim nagibom na krov boćališta. Površina za rekreaciju pasa predviđa sve potrebne sprave i urbanu opremu parka za pse. Na krovu boćališta je na krajnom južnom uglu predviđeno ograđeno košarkaško igralište, neophodno za naselje u blizini. Ulaz na košarkaško igralište je predviđen sa istočne strane obuhvata s Ulice dr. Zdravka Kučića. Cijela parkovna površina za pse okružuje dječje igralište koje se nalazi na sredini obuhvata, na nižoj razini i iskorištava postojeći nagib terena te kreira prirodni amfiteatar. Površina za pse prostire se na 1600m².

Dječje igralište je u istoj razini kao terasa caffe bara i njegove natkrivene terase u sklopu klupskih prostorija boćališta. Površina dječjeg igrališta je 780m²
.
Boćarsko igralište sastoji se od četiri joga i dostupno je s južne strane, s Ulice Braće Pavlinić, od kuda je osiguran i pristup dječjom igralištu. Predviđene su i svlačionice, klupske prostorije i spremište boćališta. Površina boćališta je 990m².
Pristup sadržajima je omogućen sa Stuba Braće Pavlinić, Ulice Braće Pavlinić i s glavne prometnice.
Na cijeloj zoni se predviđa hortikulturno uređenje sadnjom drveća i grmova te drugog biljnog materijala mediteranskog, lokalnog tipa, koji ne zahtijeva posebno održavanje.
Smještaj vozila je predviđen na krajnjem južnom dijelu zahvata, unutar građevne čestice, ispred boćališta, prilaz sa Ulice Braće Pavlinić. Predviđeno je 8 parkirnih mjesta. Uz njih je predviđeno i mjesto za sakupljanje krutog otpada.

Površina za rekreaciju pasa
Predviđena su tri ulaza sa dvostrukim vratima i predprostorom , u kojem se psima skida povodac te ih se tek onda pušta u prostor za pse. U tom predprostoru je predviđena oglasna ploča – infopunkt sa kućnim redom s pravilima ponašanja pasa i njihovih vlasnika.
Uz ulaze su predviđene košarice za otpatke i pseći izmet s vrećicama.  Podna površina za pse je zatravljena.Opločenje prefabriciranim betonskim opločnicima predviđeno je za pješačke staze unutar obuhvata, koje omogućuje vlasnicima pasa šetnju bez da se uprljaju blatom kod loših vremenskih prilika. Na mjestima gdje je popločenje tlocrtno šire moguće je postaviti različite sprave za rekreativni trening pasa.
Na nekoliko mjesta projektirana su četiri proširenja pješačkih staza u kružne podloge:

  • prostor za sjedenje i odmor s klupom i rupom u sredini za stablo,
  • prostor za čišćenje pasa od blata i pojilom i pitkom vodom za vlasnike pasa,
  • prostor s postoljem za četkanje pasa i klupom za vlasnike
  • prostor sa pojilom i klupom za vlasnike pasa.

Klupe su kružne i slijede silnice betonskih podloga. Izrađene su od metalne nosive konstrukcije i podkonstrukcije sa drvenim sjedalom. Gotovo sve klupe su pozicionirane uz drveće, što omogućuje odmaranje u prirodnom hladu.
Predviđena je sadnja odraslog mješovitog tipa drveća lokalnog tipa, tipa voćnjaka na površini dječjeg igrališta i drugih vrsta drveća, koja nisu zahtjevna za održavanje i imaju veće krošnje te dublje korijenje zbog udara bure, na površini za rekreaciju pasa i uz boćalište. Uz ogradu rekreacijske zone pasa prema Ulici Braće Pavlinić je predviđena i sadnja grmlja – vrste liguster, da rekreacijsku zonu odijeli zelenom barijerom prema cesti. Uz neke klupe je predviđena i sadnja ukrasnih visokih trava i penjačica koje ostvaraju kvalitetan prirodan hlad.

Površina dječjeg igrališta

Dječje igralište se nalazi na nižoj razini, tako da je postignut jedino vizualni, ali ne i neposredni kontakt  s psećom rekracijskom zonom. Dječje igralište je visinski vezano na caffe bar, koji je u sklopu natkrivene dvorane boćališta. Glavni prilaz je sa donje strane, s Ul. Braće Pavlinić.
Kontura postojećeg terena se koristi za različite utilitarne zone dječjeg igrališta. U kosini terena se nalaze tobogani i klupe koje stvaraju prirodni amfiteatar, koji postaje na ovaj način mjesto izvršavanja različitih grupnih događaja na otvorenom, na primjer učionica na otvorenom, dramska igra itd ili samo kao gotovo cinematično promatranje dječje igre. Prirodni amfiteatar je pozicioniran tako da iskorištava prirodni hlad krovne konstrukcije boćarskog igrališta. Ravna zona se sastoji iz tri platoa visinske razlike 50 cm.
Dječje igralište je povezano sa psećom rekreacijskom zonom popločenim putem u kosini terena. Podna površina dječjeg igrališta je zatravljena i popločena betonskim velikoplošnim tlakovcima, a koji djeluju kao puteljak. Svaki zasebni element  dječeg igrališta ima gumenu podnu površinu, koja ublažava padove. Gumena podna površina je predviđena od reciklirane gume.
Elementi opreme  dječjeg igrališta su različiti i prilagođeni su različitim dobnim skupinama djece. Za najmlađe su predviđene njihalice, pješčanik, klackalice, a za veće tobogani, ljuljačke, visilica i penjalica.

Boćarsko igralište
Boćarsko igralište je natkriveno i djelomično ukopano u prirodni teren. Visinska kota krova poravnata je na najistočnijem dijelu obuhvata uređenja s glavnom cestom Ul. Zdravka Kučića.
Na krovu se nalazi nenatkriveno košarkaško igralište i stolovi za tenis. Prilaz je omogućen direktno sa glavne ceste Ul. Dr. Zdravka Kučića s poveznicom na okolno stambeno naselje i s donje strane s Ul. Braće Pavinića, po stepenicama uz boćarsko igralište.
Krov boćališta je armirano betonska konstrukcija, a koja ima za završnu hodnu oblogu gumenu površinu. Gumena podna površina je predviđena od reciklirane gume. Uz igralište su predviđene betonske tribine, koje ne zahtjevaju održavanje. Košarkaško igralište je ograđeno sa 6 m visokom mrežnom ogradom.  Na košarkaškom igralištu su predviđeni i reflektori. Uz vezu s gornjom cestom je predviđena klupa u sjeni drveća, na kojoj se igrači mogu odmoriti i ohladiti u prirodnom hladu.
Ispod krova se nalazi cafe bar, javne sanitarije, klupski prostori i četiri joga standardne površine. Glavni prilaz je sa donje strane, sa Ul. Braće Pavlinića. Prilaz je popločen i omogućava pristupačnost osobama s invaliditetom.
Boćarsko igralište ima predviđenu potrebnu rasvjetu i glavni semaforom s imenima klubova i za ukupni rezultat, semaforom za pisanje bodova i elektronskim satom sa zvučnim signalom za brzinsko izbijanje i klasične discipline. Granulacija završnog sloja pijeska je predviđena od 0 do 4 mm, minimalno 2 mm pokretnog sloja.
Ispod krova se nalazi i stakleni kubus cafe bara sa terasom odakle  je moguće istovremeno promatranje boćarske igre i događanja na dječjem igralištu. U stražnjoj zoni nalazi se puni volumen javnih sanitarija, slvačionic, spremišta boćališta i klupskog prostora. Sve prostorije imaju završnu podnu oblogu od keramičkih pločica. Klupski prostor je opremljen potrebnom tehničkom opremom za videoanalize.
Ispred boćališta, uz Ul. Braće Pavlinića je javno parkiralište sa osam parkirnih mjesta, uz njih je predviđeno i mjesto za sakupljanje krutog otpada. Parkirna površina je popločena i omogućuje prilaz kompleksu osobama s invaliditetom.

TRENUTNA FAZA: Idejni projekt

Kontakt osoba: Maja Lakoš Hlavica dipl.ing.arh.
Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Grad Rijeka,
Trpimirova 2, 51000 RIJEKA
Tel: 051 209 447
e-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr