U okviru djelokruga rada Ureda Grada aktivno se prate i novčano potpomažu  različita nastojanja i aktivnosti crkvenih zajednica koje djeluju na području Grada Rijeke, sukladno pojedinačnim prijedlozima samih zajednica, i to osobito one koje se odnose na razvoj ekumenizma i jačanje međureligijskog dijaloga i vjerske tolerancije kao i one usmjerene na karitativno djelovanje vjerskih zajednica.

Vjerske zajednice na području Grada Rijeke

 • Baptistička crkva Rijeka,
  pastor Giorgio Grlj
  Rijeka, Slavka Krautzeka 76,
  tel: 218 807
 • Evanđeoska pentekostna crkva Krista Kralja,
  pastor Milan Špoljarić
  Rijeka, Zametska 40,
  tel: 642 239
 • Evangelička crkva-Crkvena općina Rijeka,
  svećenik Jakov Mrčela
  Rijeka, Ivana Dežmana 3,
  tel: 331 030
  e-mail: ristevcrkva@gmail.com
  web stranica: www.eco-split.com
 • Islamska zajednica, Medžlis islamske zajednice u Rijeci,
  glavni imam riječki Hidajet Hasanović
  Rijeka, Grivica 6,
  tel: 212 833
 • Katolička Stara Crkva, Ortodoksna starokatolička regija Sv. Kristofora (Starokatolička patrijaršija)
  Župa Svetog Ćirila i Metoda Rijeka, župnik otac Vedran Obućina
  Rijeka, Pilepići 2
  tel: 095 8949735
  e-mail: tajnik.ordinarijat@gmail.com
  web: www.oksc.hr
 • Kristova crkva,
  starješina Zlatko Molek
  Rijeka, dr Frana Kresnika 31,
  tel: 672 127
 • Kršćanska adventistička crkva,
  pastor Branko Bistrović
  Rijeka, Gajeva 5,
  tel: 452 188
 • Makedonska pravoslavna crkvena općina “Sv. car Konstantin i carica Elena”, predsjednik Crkvene uprave Ilija Mladenov
  Rijeka, Matačićeva 5
  Tel: 095 9154 305
  Bogoslužja se održavaju u crkvi: Sv. Fabijana i Sebastijana u Rijeci
 • Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u Rijeci (MDSK RI),
  predsjednik Georgeje Vukadin
  Rijeka, Ivana Zajca 6 /2,
  Tel: 095 505 1376
  e-mail : iskconrijeka@gmail.com
 • Mjesno duhovno vijeće Bahai zajednice Rijeka,
  tajnica Shakuntala Raniga
  Kumičićeva 41A (kod Rakić)
  tel 091 515 4404
 • Riječka nadbiskupija, nadbiskup i metropolit, mons. Mate Uznić
  Rijeka, Ivana Pavla II kbr.1
  (sjedište metropolije i nadbiskupije),
  tel 337 999
  https://www.ri-nadbiskupija.hr/
 • Srpska pravoslavna crkvena opština, paroh riječki, otac Mićo Kostić
  Rijeka, Ivana Zajca 24/1,
  tel 335 399
 • Židovska općina Rijeka,
  Rijeka, Ivana Filipovića 9,
  tel 091 6025139
  e-mail: zidovskaopcina.rijeka@gmail.com