Novo igralište Dječjeg vrtića Gardelin 2

Sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2018. godini uređeni su igralište u dječjem vrtiću Gardelin te dio pristupnog puta i okoliša u dječjem vrtiću Galeb.

Okoliš dječjeg vrtića Galeb

Okoliš dječjeg vrtića Galeb

U mjesec dana radova izvedeni su razni zemljani, betonski, bravarski radovi, radovi na oborinskoj odvodnji te nabavi dječje opreme, a sve kako bi se poboljšali materijalni uvjeti u dječjim vrtićima te korisnicima objekata omogućio ugodan boravak i korištenje vanjskih prostora.

Ulaganjem u objekte dječjih vrtića pridonijelo se poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sredstva za uređenje okoliša dječjih vrtića osigurana su putem Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Ministarstvo je za uređenje igrališta u dječjem vrtiću Gardelin te dio pristupnog puta i okoliša u dječjem vrtiću Galeb odobrilo 49 tisuća kuna. Radove je izvodila tvrtka Barić-gradnja zadruga za građevinarstvo.

Projekt se proveo sukladno Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima, koncipiranom kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.