U drugoj fazi POS izgradnje na Rujevici, izgrađeno je 80 stanova.

Cjelokupna investicija vrijedna je preko 50,4 mil. kuna konačna cijena stana utvrđena na 1.070,00 eura po m2.

Stanovi na Rujevici nalaze se na adresi Hahlić 21, 23, 25, 27, u neposrednoj blizini objekata s ukupno 124 gradska stana koji su izgrađeni dvije godine ranije i dani u najam.

U cjelokupnu investiciju uključeno je 9,3 mil kuna državnih poticajnih sredstava dok je Grad Rijeka kroz vrijednost zemljišta te priključaka na komunalnu infrastrukturu i uređenje okoliša građevina osigurao sredstva u visini 10,2 mil kuna.

Radove je izvela Novotehna d.d., a nadzor nad radovima vršio je Flum-ing d.d.