Stanovi gradeni po modelu poticane stanogradnje na Hostovom bre

Grad Rijeka osnovao je Agenciju za društvenu poticanu stanogradnju, koja se bavi planiranjem i izgradnjom stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Skraćeni naziv Agencije glasi: APOS Grada Rijeke
Osnivač Agencije je Grad Rijeka
Ravnatelji: Hrvoje Šćulac

Djelatnost Agencije obuhvaća:

 • praćenje interesa i potreba građana Grada Rijeke za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje
 • planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova,
 • planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim Gradskim odjelima,
  naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada, ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, vršenje nadzora gradnje i primopredaju objekata,
  sklapanje Ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate,
 • realiziranje ostalih oblika društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čine:

 • Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao predsjednik,
 • Vanda Sesar, voditeljica 1 Službe knjigovodstva glavnih knjiga u Odjelu gradske uprave za financije
 • Marijana Pavelić, zaposlenica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Više na web stranici Apos Grada Rijeke.