NIKOLA JURIĆ, predsjednik, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
DARIO KOS, zamjenik predsjednika, PGS, LISTA RI, AM, LABURISTI
ROŽA BUTKOVIĆ, član, HSU (od 7. listopada 2016., zamjena za Adama Aličajića)
PAŠKO MRČELA, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
VIKTOR POŽGAJ, član, SDP

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19.10.2014.
ADAM ALIČAJIĆ, član, HSU (do 7. listopada 2016.)