Mjesni odbor Pećine površine je 48,59 ha i ima 2.545 stanovnika.

Povezane novosti

Utorak, 17. travanj 2018.

Pridite hitit ku partidu

Vijeće Mjesnog odbora Pećine povodom obilježavanja Dana MO Pećine organizira u srijedu, 25. travnja 2018. s početkom u 16 sati u prostorijama MO (Janka Polić Kamova 73 A) turnir u briškuli i trešeti.

Više informacija