Mjesni odbor Pećine površine je 48,59 ha i ima 2.545 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 25. kolovoz 2017.

Postavljeni prometni stupići na Plumbumu

TD Rijeka promet d.d. postavilo je ovog ljeta prometne stupiće kod nekadašnje autobusne čekaonice linije 10. Stupići su postavljeni na prijedlog građana i uz suglasnost MO Pećine, a kako bi se pješacima omogućio siguran prolaz ovim dijelom Plumbuma.

Više informacija

Utorak, 25. srpanj 2017.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2016. godinu

U skladu sa usvojenim programima rada, financijskim planovima, te prijedlozima malih komunalnih akcija za 2016 godinu, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provodila su tijekom 2016. godine brojne aktivnosti u cilju podizanja kvalitete i standarda življenja svojih sugrađana. Aktivnosti vijeća provode se u cilju zadovoljenja potreba građana u komunalnom opremanju kao i provođenju programa iz sfere društvenog života (programi kulture, sporta, brige o djeci, ekologije, zdravstva…). Pregled aktivnosti sadržan je u Izvješću o radu vijeća mjesnih odbora, prihvaćenom na 4. Gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija