VELJKO KARABAIĆ, predsjednik, SDP-HSU
DUBRAVKA TRAVALJA, zamjenica predsjednika, SDP-HSU
ANTE ALIĆ, član, HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST (od 29. rujna 2015.)
ŽELJKO ŠEVERDIJA, član, SDP-HSU
SLOBODAN ŠKALAMERA, član, PGS-LISTA RI LABURISTI

Napomena: Pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19.listopada 2014.