ŽELJKO ŠEVERDIJA, predsjednik, SDP-PGS-HNS
DUBRAVKA TRAVALJA, zamjenica predsjednika, HSU-IDS-HSS
VELJKO KARABAIĆ, član, SDP-PGS-HNS
SLOBODAN ŠKALAMERA, član, SDP-PGS-HNS
NIKOLA PLEŠA, član, HDZ

Napomena: Pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 2. prosinca 2018.