Poglavarstvo Grada Rijeke na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je Zaključak o osnutku Mjesnog odbora Sv. Nikola.

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Statutarnu Odluku o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke 2002. godine koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije  4/02.