MARIN BARAĆ, predsjednik, SDP
ŽELJKO VIZINTIN, zamjenik predsjednika, HSU (od 3. prosinca 2014., zamjena za g. DAVORA ZUBOVIĆA)
ANTON CINDRIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
MILA KOŽUL, član, SDP
NIKOLA LAZIĆ, član, SDP
ANTONIJA MARKOVIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
NENAD SRDOČ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19. listopada 2014.

DAVOR ZUBOVIĆ, zamjenik predsjednika, HSU (do 3. prosinca 2014.)