MARIN BARAĆ, predsjednik, SDP
ŽELJKO VIZINTIN, zamjenik predsjednika, HSU (od 3. prosinca 2014., zamjena za g. DAVORA ZUBOVIĆA)
ANTON CINDRIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
MILA KOŽUL, član, SDP
NIKOLA LAZIĆ, član, SDP
ANTONIJA MARKOVIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
MIRKO ERSTIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST (od 20. prosinca 2017., zamjena za g. NENADA SRDOČA)

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19. listopada 2014.

DAVOR ZUBOVIĆ, zamjenik predsjednika, HSU (do 3. prosinca 2014.)
NENAD SRDOČ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST (do 20. prosinca 2017.)