Aktualni sat počeo je pitanjem vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zbog čega nije pokrenut disciplinski postupak protiv Željke Marković. Švorinić je ustvrdio da se prema zakonu o lokalnoj samoupravi postupak može pokrenuti, ali gradonačelnik to ne želi te pitao gradonačelnika je li mu se Željka markovićse javila razglednicom s godišnjeg na koji ju je gradonačelnik poslao nakon izlaska iz pritvora te zaključio neka javnost sama procijeni.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je napravio sve što je mogao unutar postojećih zakona. „Svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Moj posao nije da dokazujem krivnju. Disciplinski postupak nije pokrenut budući da nije pokrenut jer postoji samo sumnja, a ne dokaz. Nema razloga da se u ovom trenutku izlaže mogućnosti da mora iz proračuna plaćati štetu. Radi se o Uskočkom predmetu gdje je svaka radnja ili miješanje u rad Uskoka kazneno djelo. Jedino što je relevantno je da se vodi istražni, a ne kazneni postupak pa nema razloga za pokretanje stegovnog postupka . Vi ne želite ili namjerno ne želite razumjeti. Zakon vrlo jasno kaže da se stegovni postupak može pokrenuti kada je pokrenut kazneni postupak koji u ovom slučaju nije pokrenut. Postupak ne provodimi ja nego Službenički sud. Ako se stvore zakonski uvjeti, pokrenut ćemo odgovarajući postupak“, rekao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Josip Rupčić (HDZ) postavio je pitanje kada će se urediti bazen na Školjiću u kojem su godinama bile odlagane gume Autotroleja, o čijem se uređenju govori godinama.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je u njegovom programu rada definirana namjena tog bazena kao bazena otvorenog za građanstvo prije svega za osobe s posebnim potrebama. Izrađeno je idejno rješenje i trenutno se rješavaju imovinsko-pravni poslovi. Uređenje bazena bi se trebalo raditi kroz Javno-privatno partnerstvo. Inače, bazen je van funkcije još od 19756/76 godine pa me čudi sada tolika briga oko tog bazena. Na dodatni upit vijećnika Rupčića kada će se pokrenuti taj projekt gradonačelnik je odgovorio „Čim se promijeni vlast i stvori gospodarsko okruženje koje će to omogućiti pokrenut će se i taj projekt“.

Valter Volk (SDP) pitao je kako teku radovi na cesti prema Marišćini i koliki je financijski udio Grada Rijeke u njenoj izgradnji.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je prema sporazumu obaveza Grada Rijeke da izgradi cestu od čvora Rujevica do granice s općinom Viškovo. Trenutno se radi II faza do čvora Hosti, radi se na prelaganju ceste Pehlin – Drnjevići, a radovi su vrijedni 20 mil kuna. Raspisan je natječaj za III fazu, ali je na žalost poništen jer su pristigle ponude bile veće od predviđenih sredstava, što će pomaknuti rok za najmanje šest mjeseci, no cesta će biti gotova do kraja prvog kvartala 2012, kazao je Obersnel.

Vuk Prica (SDP) pitao je kako teku radovi na izgradnji ulice Ivana Pavla II i što je s izgradnjom garaže na toj lokaciji.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je u biti nastavak izgradnje te ceste započeo još 2009.g kada je prekriven dio pruge. U međuvremenu je nakon dugog natezanja s HŽ-om dogovorena sanacija željezničkog tunela koja je bila nužna radi njegovog lošeg stanja. Cesta bi trebala biti gotova početkom 9 mjeseca, čim se dovrši tehnički pregled i izda uporabna dozvola. Novo prometno rješenje je prihvaćeno od svih nadležnih tijela i cesta će biti u funkciji sredinom rujna. Garaža je trebala biti predmet zamjene prava građenja s tvrtkom Autotrans za novi autobusni kolodvor. No Autotrans je odustao od tog projekta pa se sada vode pregovori za izgradnju tog objekta koji bi trebao uz garažu sadržavati i stambene prostore.

Predrag Blečić (Lista za Rijeku) je postavio pitanje o izjavama vodećih čelnika SDP-a iz Rijeke vezano za gradnju nizinske pruge, za koju je, kako je kazao Blečić, SDP-ovac Slavko Linić kazao da nije potrebna. Blečić je pitao kakav je stav gradonačelnika prema toj pruzi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da se čudi raspravi o toj pruzi i hoće li se ona graditi. Svojedobno se pisalo o tome da se već gradi nekakav tunel na trasi te pruge negdje u Lici. No nitko ne zna gdje je započelo bušenje tog tunela kao niti onog kroz Učku čije je radove svojedobno najavio bivši predsjednik Tuđman. Stav Grada Rijeke i Županije je jasan. Ta pruga je izuzetno važna i jedan je od ključnih elemenata razvoja prometne infrastrukture. N o isto je tako važna i dinamika razvoja luke i izgradnja terminala na Krku te izgradnja novog željezničkog mosta jer je inače pruga neisplativa. Dinamika gradnje je važna zbog zatvaranja financijske konstrukcije. Kada se krene s izgradnjom terminala na Krku može se početi s izgradnjom pruge, što je uostalom nedavno potvrdio i direktor HŽ-a. Ima dovoljno vremena da se definira način i vrijeme izgradnje te pruge.

Dinko Beaković (PGS) je pitao zašto Grad Rijeka nije poštovao Rješenje građevinske inspekcije od 20.05.1993.g. kojim se nalaže ondašnjem Fondu KSD Rijeka sanacija fasade nebodera u Čandekovoj br. 8 u roku od 15 dana od izdavanja Rješenja. Beaković je pitao da li poštivanje pravne države podrazumijeva obaveze i za Vojka Obersnela koji je tu obavezu naslijedio od svojeg prethodnika. Po tom rješenju , ukoliko se ne sanira fasada, mora se to učiniti putem druge osobe i na teret izvršenika, Grada Rijeke, što nije učinjenom rekao je Beaković.
Gradonačelnik Vojko Obersnelje kazao da se o tome već više puta raspravljalo. Kada je to Rješenje donijeto, više od 50% stanova bilo je u privatnom vlasništvu i Grad nije mogao pokrenuti sanaciju jer bi to bilo protivno zakonu. Grad je uložio žalbu na to Rješenje, koje je potom poništeno te izdano novo kojim se nalaže sanacija o trošku svih vlasnika. Grad je tada predlagao da se iz sredstva ondašnjeg Fonda solidarnosti podmiri 50% troškova, a da drugih 50% plate suvlasnici, uključujući i Grad što su suvlasnici odbili.
Da je tada zakonodavac inzistirao, sanacija bi bila provedena na teret Grada, a troškovi bi se sudskim putem naplatili od nadležnog ministarstva jer je rješenje poništeno, kazao je Obersnel.
Beaković je zahvalio na poštenom odgovoru naglasivši pritom da je postojala sprega politike i Grada Rijeke da se to ne napravi te da se čeka rješenje Vrhovnog suda.
Gradonačelnik je odgovorio da sanacija nije provedena niti 2000./2001. g. nakon što je pala monjerka i izdano Rješenje koje također nije poštivano.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) pitala je da se razjasni netransparentno trošenje novca u Šahovskom klubu Rijeka, jer je prema pismu kojeg je dobila predsjednik kluba Vrhovnik tvrdio da je radio kao volonter i dao velike donacije klubu te zašto Šahovskim domom koji je svojedobno uređen sredstvima Grada Rijeke ne upravlja Rijeka sport.
Gradonačelnik Vojko Obersnell je kazao da pismo gospodina Vrhovnika nije njegov odgovor i nema veze sa službenim odgovorom Grada kojeg je dostavio. Šahovski dom je na raspolaganju svim šahovskim klubovima, a nositelj prava korištenja je Šahovski klub Rijeka u čemu ne vidi ništa sporno. Upravljanje tim prostorom nije prešlo u Rijeka sport jer to zahtjeva veća izdvajanja, a to nije jedini objekt sporta kojim ne upravlja Rijeka sport.Ivan Bogdanić (HDZ) je kazao da prema njegovim saznanjima na odlagalištu komunalnog otpada Viševac ima prostora za još najviše mjesec dana te pitao da li gradnja ceste Trampov breg – Brnasi nije počela jer dijelom ide preko područja Viševca. Pitao je koliki je kapacitet Viševca i što se kano poduzeti u vezi odlaganja komunalnog otpada. Bogdanić je ujedno pozvao predsjednicu Gradskog vijeća da organizira posjet Viševcu da se vijećnici sami uvjere u alarmantno stanje.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je to samo jedna u nizu priča o pretvaranju Rijeke u Napulj što se govori već četiri godine. Ništa se posebno dogoditi neće i Viševac ima dovoljno kapaciteta da posluži dok se ne završi prva faza projekta Marišćine. Zbog žalbe ponuditelja i dugotrajnog procesa rada Komisije za žalbe sve kasni šest mjeseci, ali će se posao ipak napraviti. Što se tiče ceste, nema spoznaje da bi se ta cesta trebala preprojektirati a Viševac nije proširen izvan predviđenih granica. Bio sam više puta na Viševcu i znam kakva je situacija tamo i zato se sve čini što je moguće da se napravi sanacija Viševca. Novi deponij se nije mogao izgraditi opreko noći, morale su se poštivati procedure i šteta bi bilo izgubiti odobrenih 23 milijuna eura nepovratnih sredstava EU, jer da ih nema morali bi ih platiti građani iz svog džepa. Viševac će se prestati koristiti najkasnije u roku od 6-12 mjeseci, nakon čega će se nastaviti s njegovom sanacijom i kontrolom, rekao je Obersnel.

Sandra Krpan (SDP) pitala je je li dovršen vrtić na Srdočima i koliko će se tamo ljudi zaposliti te hoće li zbog toga poskupiti cijena vrtića.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da su građevinski radovi završeni, radi se na uređenju hortikulture i opremanju objekta. Također ishoduje se i uporabna dozvola za pristupnu cestu. Vrtić će početi raditi u rujnu, zaposlit će 14 odgajatelja i stručnih suradnika, a cijena vrtića neće se mijenjati.