Gradonačelnik Obersnel donio je na kolegiju odluku kojom će Grad Rijeka s milijun kuna sudjelovati u troškovima opremanja Ustanove za palijativnu skrb.Također, prihvaćen je i zaključak o sufinanciranju nabave kapitalne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapije Opatija.

Riječ je o izuzetno skupoj nuklearnoj magnetskoj rezonanci i kompjuteriziranoj višeslojnoj CT angiografiji čiju će nabavu Grad Rijeka sufinancirati s iznosom do milijun kuna u 2012 i 2013.g.

Financiranje opreme za Ustanovu za palijativnu skrb
Kao jedan od strateških prioriteta Grada Rijeke na području unapređenje zdravstva i socijalne skrbi istaknuta je potreba razvijanja palijativne skrbi. Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stvoreni su zakonski uvjeti za stacionarno zbrinjavanje bolesnika u terminalnoj fazi bolest tako da Ustanova za palijativnu skrb uz interdisciplinarni tim kućnih posjeta, ambulante za bol i palijativnu skrb, može osigurati i stacionarni smještaj.

Riječka Nadbiskupija, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka sklopili su 1. srpnja 2011. Sporazum o međusobnoj suradnji koji definira međusobna prava i obveze glede osiguranja uvjeta za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi. Caritas nadbiskupije Rijeka osnovat će ustanovu za palijativnu skrb. Djelatnost palijativne skrbi obavljat će se u obliku dnevnog boravka i stacionara s 15 kreveta u prostoru u vlasništvu Riječke Nadbiskupije. Troškove rekonstrukcije i uređenja prostora u cijelosti će pokriti Riječka Nadbiskupija, a troškove opremanja prostora snosit će PGŽ i Grad Rijeka, u iznosu do najviše 1.000.000,00 kuna.

Rad mjesnih odbora i Program lokalnog partnerstva
Na kolegiju je prihvaćeno i izvješće o radu 34 mjesna odbora na području grada Rijeke u 2010. godini. Predstavljajući gradonačelniku Izvješće, pročelnik Mladen Vukelić je kazao da su se programi rada vijeća mjesnih odbora realizirali u suradnji sa odjelima gradske uprave, fizičkim i pravnim osobama, te mnogobrojnim volonterima. U 2010. godini 33 vijeća mjesnih odbora su za realizaciju svojih programskih aktivnosti iz područja, sporta, kulture, brige o djeci, ekologije, poduzetništva, tiskanje informativnih glasila te ostalih mnogobrojnih aktivnosti iz područja društvenog života koristila sredstva Proračuna u iznosu od 923.803,35 kn. Navedeni iznos ne obuhvaća financiranje malih komunalnih prioriteta za koje je prošle godine izdvojeno 11,5 milijuna kuna, većinom za sanaciju prostora, uređenje komunalne infrastrukture i opremanje prema usvojenom programu.
U 2010. godini 11 mjesnih odbora provelo je 16 ekoloških akcija i 7 akcija čišćenja okoliša, a čak 21 vijeće mjesnih odbora se uključilo u akciju “Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor”. Mjesni odbori uključili su se i u održavanje tradicije riječkog karnevala, organizaciju raznih oblika druženja stanovnika pojedinog mjesnog odbora i između mjesnih odbora, obilježavanje Dana mjesnog odbora. Također valja istaknuti da su Vijeća mjesnih odbora informirala su građane o aktivnostima i događanjima na području svojih mjesnih odbora putem plakata, svojih web stranica, kroz medije i biltene koje je objavilo 10 mjesnih odbora izdavši 14 biltena . Početkom godine provedeni su natječaji za izbor “Naj Dan Mjesnog odbora” i “Naj on-line Mjesni odbor“.
Prihvaćen je i Izvještaj o realizaciji projekata iz Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2010. Godinu. Provedeno je 6 projekata za što je izdvojeno 178.000,00 kn. Doprinos lokalne zajednice krozostvareni volonterski rad, donacije i sponzorstva u navedenim projektima je također velik i iznosi 356.851,28 kn pa je gradonačelnik pohvalio oba izvješća naglasivši da su mjesni odbori važan partner Grada za razne projekte te ujedno zahvalio svim članovima Vijeća mjesnih odbora na trudu i nesebičnom zalaganju. Za riječki program rada s lokalnom samoupravom odnosno mjesnim odborima, kao i program lokalnog partnerstva interes su pokazali brojni veliki gradovi iz zemlje i inozemstva.

 57. gradonačelnikov kolegij srpanj 2011.

Projekti civilnog društva
Na kolegiju je prihvaćena i odluka o provođenju Projekta Udruge za razvoj civilnoga društva SMART “Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih” 2011.-2012. u okviru IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala 2004-2009. Projekt ima za osnovni cilj povećati zapošljivost i fleksibilnost mladih u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina koji pripadaju specifičnoj ciljanoj skupini dugoročno nezaposlenih te nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva. Uz nositelja projekta Udrugu SMRT i partnera Grad Rijeka kao partneri uključeni su Udruga MI iz Splita, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, te Primorsko-goranska županija.
Ukupna vrijednost predmetnog projekta iznosi €129.384,40 i isti je financiran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt će se provodi od lipnja 2011. godine do 1. svibnja 2012. Godine, a financijska obveza Grad Rijeke iznosi 2,71% ukupnog iznosa projekta, što iznosi 3.500,00 eura. Također je prihvaćena i odluka o financiranju projekta Udruge za terapijsko jahanje “Pegaz” koja je na natječaj IPA –Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska prijavila projekt “Osnivanje avanturističko-pedagoških te rehabilitacijsko-turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te uspostavljanje inovativnih prekograničnih destinacija i usluga temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja ” u suradnji s Ustanovoma “Nazaj na konja” iz Starošince kraj Ptuja, Slovenija koja je u projektu vodeći partner.
Ukupni proračun projekta iznosi 515.674,32 EUR, a zatraženi iznos IPA sredstava je 424.648,71 EUR. Udruga Pegaz je od strane Primorsko goranske županije i Grada Rijeke osigurala sufinanciranje javnih sredstava u visini od 15% ukupnog troškovnika Udruge. Ukupni proračun Udruge Pegaz iznosi 193.922,24 EUR (iz IPA sredstava je osigurano 85 % ukupnog budžeta, tj. 164.833,90 EUR dok je ostatak osiguran iz javnih sredstava Grada Rijeke i Primorsko goranske županije u ukupnom iznosu od 29.088,34 EUR). Grad Rijeka je Pismom namjere Udruzi iskazao interes Grada kao partnera u projektu i obvezao se na financiranje u iznosu od 7,5% od ukupno predviđenog budžeta Udruge, točnije 14.544,17 EUR na vrijeme od 2 godine.Kako je rečeno na kolegiju, Pegaz ima tri konja i licencirane voditelje, a Grad Rijeka im je za programe na korištenje ustupio zemljište površine 12.000m².

Gradonačelnik Obersnel je pohvalio obje udruge, budući da su se kvalitetnim projektima uspjele izboriti za sredstva u okviru IPA programa, što nije nimalo lako.

Financirane organizacije stanovanja u nužnom smještaju
Između ostalog, prihvaćena je i odluka o nastavku financiranja programa “Organizacija stanovanja u nužnim smještajima Grada Rijeke” u 2011. godini kojeg Grad Rijeka od 2005. godine provodi u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Nužni smještaj koristi oko 450 osoba. Crveni križ primio u radni odnos osobu za obavljanje poslova voditelja nužnog smještaja koja vodi kontrolu i utvrđivanje stanja korištenja nužnog smještaja, mjesečno očitavanje stanja glavnih i kontrolnih električnih brojila i sl. što se pokazalo prilično uspješnim. Financijska sredstva potrebna za provedbu ovoga programa predviđena su u proračunu za 2011. godinu u iznosu od 70.000,00 kuna.