Grad Rijeka će u 2018. godini financirati/sufinancirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 8.932.914,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekata, kada se, pored sredstava iz gradskog proračuna, pribroje svi ostali izvori sredstava, od sredstava iz fondova Europske unije do participacije roditelja, iznosi 17.447.640,00 kn. Napomenimo da se radi o sredstvima koja se odnose na proračunsku 2018. godinu, dakle uključena su sredstva za prvo polugodište školske godine 2018./2019. godine, dok će sredstva za drugo polugodište biti osigurana u proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu.

U školskoj 2018./2019. godini provodit će se sljedeći projekti:

  • program Moja Rijeka
  • program Rano učenje informatike od 1. do 4. razreda
  • programi za darovite učenike (bez Novigradskog proljeća
  • školska prehrana učenika Centra za odgoj i obrazovanje
  • nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi
  • Program Građanskog odgoja i obrazovanja
  • Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada
  • Pomoćnici u nastavi
  • Školica zdrave prehrane

U riječkim osnovnim školama provode se i drugi projekti sufinancirani iz gradskog proračuna, poput projekata „Rijeka pliva“ i „Sportska škola grada Rijeke Ri Move“, koji se podupiru putem Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.