Za financiranje Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2018. g. u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 15.985.000 kuna. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Program javnih potreba u sportu predložila je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
 • provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 • posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21. prosinca 2017. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/17.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke i podnijela na razmatranje Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na svojoj 7. sjednici održanoj 27. veljače 2018. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 4/18.

Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/18. S obzirom na karakter izmjena, nije potrebno pristupiti izradi Izmjena Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu.