Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava donosi Skupština Riječkog sportskog saveza te istoga podnosi na naknadnu suglasnost gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele izrađen je od strane Stručno-savjetodavne komisije za vrednovanje programa javnih potreba Riječkog sportskog saveza, koja je razmotrila 249 prijavljenih programa po aktivnostima te predložila redovno sufinanciranje tijekom 2024. godine 214 programa temeljem važećih kriterija, po aktivnostima unutar Programa. Pri rasporedu sredstava vodilo se računa i o broju članstva, sudjelovanju na natjecanjima te kvaliteti rada udruge.

Za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2024. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 2.375.500 eura. Najviše sredstva, 2.218.900 eura, osigurano je za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza (treninzi i natjecanja sportaša, nagrađivanje sportaša, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca), funkcioniranje sustava sporta te rashode redovnog poslovanja sportskih objekata.

Aktivnost treninzi i natjecanja sportaša uključuje sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga s područja Grada Rijeke iz ukupno 52 sportske grane s oko 19.000 aktivnih sportaša svih dobnih skupina.

Za razvoj sporta u Rijeci važno je podupirati stručni rad

Kako je na sjednici Gradskog vijeća kazala predsjednica Riječkog sportskog saveza Dorotea Pešić-Bukovac, što se tiče stručnog rada, u protekle tri godine dosegla se brojka od 50 trenera koji su (su)financirani kroz Program javnih potreba u sportu.
„Naša misao vodilja je bila da se – kako bi se sport razvijao, naša djeca trenirala i postizala rezultate – klubovima, uz besplatno korištenje sportskih objekata, mora vrednovati i stručni rad, odnosno treneri koji su zaposleni u sportu“, kazala je Pešić-Bukovac, dodajući kako je u protekle tri godine i loptački sportovi financiraju na drugačiji način. Naime, kako ligaški način natjecanja iziskuje velike troškove te su stoga i u Detaljnom planu raspodjele za tu svrhu predviđena i veća sredstva, odnosno 315.445 eura.

Što se tiče nagrađivanja sportaša, pojasnila je Pešić-Bukovac, temeljem novog Zakona o sportu, nagrađivanje sportaša preuzela je država, a u Programu javnih potreba u sportu umjesto kategorije nagrađivanje sportaša uvedena je kategorija nagrađivanje sportaša za izuzetne rezultate postignute na međunarodnim i državnim natjecanjima.

Preko Riječkog sportskog saveza sufinancira se i provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata. Kako je kazala Pešić-Bukovac, u kategoriji djece ima 5460 registriranih sportaša i 5090 neregistriranih sportaša.

Riječki sportski savez također obavlja poslove knjigovodstva za 107 klubova, članica zajednice.

Za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela Gradske uprave za sport i tehničku kulturu osigurano je 78.600 eura, a uključuju financiranje Sportske ambulante, organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima te posebne programe mladih selekcija. Za provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha izdvaja se 78.000 eura.

Klubovima osigurano besplatno korištenje sportskih objekata

Detaljni plan raspodjele pored raspodjele financijskih sredstava po aktivnostima koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, sadrži i naznaku procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2024. godine za udruge obuhvaćene istim (temeljem korištenja objekata u 2023. godini), koju evidenciju vodi Riječki sportski savez, sve u cilju objedinjenog prikazivanja kako dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, tako i procjene korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, no isto predstavlja također vrstu pomoći udrugama, budući sportske udruge koje koriste sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, Rijeka sport d.o.o. i Stadion Kantrida d.o.o. za provedbu Programa javnih potreba u sportu iste koriste bez plaćanja naknade za korištenje. Na navedeni način postiže se potpuna transparentnost u odnosu lokalne zajednice, tj. Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza prema riječkim sportskim udrugama.

Odluka o davanju naknade suglasnosti stupila je na snagu danom donošenja na 25. sjednici Gradskog vijeća.