Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objavila je Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2024. godini. Poziv je otvoren do 2. studenog.

Što su Javne potrebe u sportu Grada Rijeke?

Javne potrebe u sportu su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Tko provodi natječaj?

Odredbama Zakona o sportu određeno je da Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objedinjuje i usklađuje programe sporta te Gradu Rijeci predlaže Program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Što se sufinancira sredstvima proračuna putem Javnih potreba u sportu?

Program Javnih potreba u sportu temelji se na djelatnostima kojima se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • potpora ekipnim loptačkim sportovima,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 • rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 • provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • utvrđivanje zdravstvenih sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 • posebni programi mladih selekcija.

Koji je cilj donošenja Programa?

Ciljevi koje se želi postići sufinanciranjem javnih potreba u sportu Grada Rijeke su:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži i studenata,
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i savezi, odnosno sve pravne ili fizičke osobe koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost, uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište Rijeci.

Kako se podnose prijave?

Ponude za provedbu Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu dostavljaju se elektronskim putem na javnipoziv@rss.hr.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu donosi Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” te ga podnosi na naknadnu suglasnost gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Tko osigurava financijska sredstva?

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu. Visinu iznosa sredstava za financiranje Programa javnih potreba u sportu u tekućoj godini određuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Program javnih potreba u sportu, prilikom donošenja proračuna, usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke.