Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava donosi Skupština Riječkog sportskog saveza te istoga podnosi na naknadnu suglasnost gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele izrađen je od strane Stručno-savjetodavne komisije za vrednovanje programa javnih potreba Riječkog sportskog saveza, koja je razmotrila 258 prijavljenih programa po aktivnostima te predložila redovno sufinanciranje tijekom 2023. godine 199 programa temeljem važećih kriterija, po aktivnostima unutar Programa. Pri rasporedu sredstava vodilo se računa i o broju članstva, sudjelovanju na natjecanjima te kvaliteti rada udruge.

Za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2023. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 1.958.600 eura. Najviše sredstva, 1.835.000 eura, osigurano je za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza (treninzi i natjecanja sportaša, nagrađivanje sportaša, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca), funkcioniranje sustava sporta te rashode redovnog poslovanja sportskih objekata.

Povećanje sredstva za treninge i natjecanja sportaša

Za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela Gradske uprave za sport i tehničku kulturu osigurano je 55.600 eura, a uključuju financiranje Sportske ambulante, organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima te posebne programe mladih selekcija. Za provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha izdvaja se 68.000 eura.

S ciljem da se zadrži kontinuitet dostignutih standarda, ali i uvedu poboljšanja, povećanje sredstava za ovogodišnji Program javnih potreba u sportu najviše je vidljivo upravo na aktivnosti „Treninzi i natjecanja sportaša“, s time da se izdvajanje za ovu aktivnost planira na istoj razini nastaviti i u 2024. te 2025. godini. U odnosu na proteklu godinu, sredstva za trening i natjecanja sportaša povećana su sa 1,26 milijuna eura na 1,37 milijuna eura. Ova aktivnost uključuje sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga s područja Grada Rijeke iz ukupno 52 sportske grane s oko 19.000 aktivnih sportaša svih dobnih skupina.

Klubovima osigurano besplatno korištenje sportskih objekata

Detaljni plan raspodjele pored raspodjele financijskih sredstava po aktivnostima koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, sadrži i naznaku procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2023. godine za udruge obuhvaćene istim (temeljem korištenja objekata u 2022. godini), koju evidenciju vodi Riječki sportski savez, sve u cilju objedinjenog prikazivanja kako dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, tako i procjene korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, no isto predstavlja također vrstu pomoći udrugama, budući sportske udruge koje koriste sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, Rijeka sport d.o.o. i Stadion Kantrida d.o.o. za provedbu Programa javnih potreba u sportu iste koriste bez plaćanja naknade za korištenje. Na navedeni način postiže se potpuna transparentnost u odnosu lokalne zajednice, tj. Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza prema riječkim sportskim udrugama.

Odluka o davanju naknade suglasnosti stupila je na snagu danom donošenja na 15. sjednici Gradskog vijeća.