Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu u gradskom proračunu osigurano je 1.925.400 eura, što je za gotovo 200 tisuća eura više nego protekle godine.

Realizacijom programa omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke usvojilo je Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/22.

Program uključuje aktivnosti koje se sufinanciraju putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (RSS), za što je osigurano najviše sredstava, odnosno 1.801.800 eura te aktivnosti koje dobivaju potporu putem Odjela za sport i tehničku kulturu (55.600 eura), a posebno se navode sredstva namijenjena provođenju sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha (68.000 eura).

Putem Riječkog sportskog saveza sufinanciraju se treninzi i natjecanja sportaša; nagrađivanje sportaša; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca; funkcioniranje sustava sporta, kao i rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata.

Povećana izdvajanja za treninge i natjecanja u 2023. godini

Aktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ uključuje sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga s područja Grada Rijeke iz ukupno 52 sportske grane s oko 19.000 aktivnih sportaša svih dobnih skupina. S ciljem da se zadrži kontinuitet dostignutih standarda, ali i uvedu poboljšanja, povećanje sredstava za ovogodišnji Program javnih potreba u sportu najviše je vidljivo upravo na aktivnosti „Treninzi i natjecanja sportaša“, s time da se izdvajanje za ovu aktivnost planira na istoj razini nastaviti i u 2024. te 2025. godini.

Odnosi se na sustavno praćenje vrhunskih sportaša u vidu sportskih stipendija, te sufinanciranja programa perspektivnih sportaša.

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata uključuje aktivnosti osmišljene za svaki uzrast. Aktivnosti predškolskog uzrasta usmjerene su na pripremu i provođenje gradskog natjecanja vrtića kroz program Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih zajednica “Olimpijski festival dječjih vrtića”. Sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola provodit će se u dvadesetak sportova kroz gradsku ligu i natjecanja školskih sportskih klubova. Studentske sportske aktivnosti provodit će se kroz natjecanja u organizaciji Riječkog sportskog sveučilišnog saveza – UNISPORT-a.

Nastavit će se provedba programa „Rijeka pliva“ te Sportske škole Grada Rijeke „Ri Move“.

Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca odnosi se na organizaciju i provedbu manifestacija, natjecanja i programa usmjerenih ka poticanju građana na rekreaciju.

Kroz aktivnost „Funkcioniranje sustava sporta“ prvenstveno se prati djelatnost RSS-a, sportske zajednice osnovane na području jedinice lokalne samouprave – Grada Rijeke, koja obavlja djelokrug poslova određen Zakonom o sportu i kojoj se osiguravaju sredstva za rad stručnih službi i računovodstvenog servisa za sportske udruge.

Putem RSS-a se sufinancira redovno poslovanje sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu, a kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost, te zadržao odnosno povećao standard korištenja istih. Provedbom ove aktivnosti sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, kao i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

Detaljna raspodjela financijskih sredstava u veljači

Putem Odjela za sport i tehničku kulturu raspoređuju se sredstva za funkcioniranje sportske ambulante, sufinanciranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi te međunarodnih natjecanja od značenja za Grad Rijeku (svjetska i europska prvenstva, kupovi i sl.), kao i nastupi riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu. Također, podupiru se i posebni programi mladih selekcija, odnosno sufinanciraju se nastupi na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Uključeni su pojedinci i ekipe mlađih dobnih skupina iz gotovo svih sportskih grana.

Što se tiče podupiranja provođenja sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, planirana sredstva predviđena su poglavito za organizaciju i provedbu programskih aktivnosti, kao i za oporavak i resocijalizaciju s ciljem uključivanja u programske aktivnosti što većeg broja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu donosi Skupština Riječkog sportskog saveza, te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do kraja veljače 2023. godine.

Naime, odredbama Zakona o sportu određeno je da Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objedinjuje i usklađuje programe sporta te Gradu Rijeci predlaže Program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Detaljni raspored sredstava temeljit će se na rezultatima Javnog poziva za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2023. godini, koji je raspisao Riječki sportski savez, a koji je bio otvoren od 4. listopada do 4. studenog 2022. godine.