Gradsko vijeće usvojilo je Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu u visini od 2.375.500 eura.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Program javnih potreba u sportu Gradu Rijeci predložio je Riječki sportski savez, koji će do veljače predložiti i Gradskom vijeću do kraja veljače na raspravu i usvajanje uputiti Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

U odnosu na proteklu godinu, sredstva za provođenje javnih potreba u sportu, u odnosu na početni Financijski plan za 2023. godinu, povećana su za oko 450 tisuća eura, od čega se najveći dio od oko 340 tisuća eura odnosi na povećanje izdvajanja za treninge i natjecanja sportaša.

Najviše sredstava odvaja se za treninge i natjecanja sportaša

Za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza osigurano je 2.218.900 eura, od čega se najveći iznos u visini od 1.710.100 eura odvaja za treninge i natjecanja sportaša. Putem RSS-a financiraju se i druge aktivnosti, i to nagrađivanje sportaša; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca; provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha; funkcioniranje sustava sporta te rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata.

Redovno poslovanje sportskih objekata odnosi se na sufinanciranje redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu, a kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost, te zadržao odnosno povećao standard korištenja istih. Provedbom ove aktivnosti sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, kao i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

Nagrađivanje sportaša obuhvaća sustavno nagrađivanje odnosno dodjelu sredstava sportskim udrugama/sportašima temeljem rezultatskih postignuća vrhunskih sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima sukladno aktima odnosno kriterijima Riječkog sportskog saveza, temeljem ostvarenih plasmana ekipa i članova (ekipno/pojedinačno), kao i sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada.

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata uključuju organizaciju Olimpijskog festivala dječjih vrtića, podršku gradskoj ligi i natjecanja školskih sportskih klubova, kao i natjecanjima u organizaciji Riječkog sportskog sveučilišnog saveza – UNISPORT-a. Nastavit će se i s provedbom već tradicionalnih besplatnih programa za riječke osnovnoškolce – programa Rijeka pliva i Sportske škole Grada Rijeke „Ri Move“. Dok program Rijeka pliva predstavlja program obuke plivanja za učenike 2. razreda osnovnih škola u Rijeci, Sportska škola Grada Rijeke obuhvaća učenje bazičnih sportskih vještina koje utječu na tjelesni i psiho-socijalni razvoj djece, te potiču tjelesne aktivnosti odnosno bavljenje sportom i zdrav način života, a namijenjeni su učenicima od 1. do 4. razreda riječkih osnovnih škola.

Funkcioniranje sustava sporta obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i gradskih sportskih saveza, kao i sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.

Sportska ambulanta predstavlja i ustroj kvalitetnog dugoročnog sustava praćenja i svojevrsne „baze podataka“ za svakog pojedinog sportaša na jednom mjestu

Putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade sufinancirat će se programi u vrijednosti od 78.600 eura. Programi prije svega uključuju redovni rad Sportske ambulante, koja funkcionira od travnja 2018. godine kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, a kojom je riječkim i županijskim sportskim udrugama omogućeno besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti za njihove članice i članove – registrirane sportašice i sportaše. Cilj rada Sportske ambulante je, s jedne strane, smanjivanje izloženosti rizicima sportašica i sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a s druge, ustroj kvalitetnog dugoročnog sustava praćenja i svojevrsne „baze podataka“ za svakog pojedinog sportaša na jednom mjestu, za sportašice i sportaše odnosno sportske udruge koje prepoznaju vrijednost ovoga projekta i odluče se za obavljanje pregleda u sportskoj ambulanti.

Također, putem Odjela se sufinancira i organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima te posebni programi mladih selekcija.

Aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

Za provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha osigurano je 78.000 eura.

Planirana sredstva predviđena su poglavito za organizaciju i provedbu programskih aktivnosti, kao i za oporavak i resocijalizaciju s ciljem uključivanja u programske aktivnosti što većeg broja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha. Programi obuhvaćaju sufinanciranje putem RSS-a sportskih aktivnosti klubova osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha i djelovanja Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao odgovorne osobe za transfer sredstava krajnjim korisnicima i partnera u postupku utvrđivanja predmetnih sportskih aktivnosti.

Program javnih potreba usvojen je na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, a objavljen u Službenim novinama 18/23.