Za financiranje Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2019. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 14.610.000 kuna. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Program javnih potreba u sportu predložila je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 1. treninzi i natjecanja sportaša,
 2. dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete,
 3. nagrađivanje sportaša,
 4. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 5. provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 6. provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 7. funkcioniranje sustava sporta,
 8. rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 9. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 10. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 11. organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 12. posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/18.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, na sjednici 28. ožujka 2019. godine i podnijela na razmatranje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 25. travnja 2019. godine. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 9/19.

Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu usvojene su na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30. rujna 2019. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 18/19.

S obzirom na karakter izmjena, izrađene su Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu. Izmjene je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, a usvojene su na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 29. listopada 2019 godine. Izmjene Detaljnog plana nisu predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a u nastavku možete pogledati prijedlog koji je na sjednici usvojen bez izmjena.