Za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2021. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 11.809.000 kuna.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 1. treninzi i natjecanja sportaša,
 2. dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete,
 3. nagrađivanje sportaša,
 4. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 5. provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 6. provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 7. funkcioniranje sustava sporta,
 8. rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 9. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 10. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 11. organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 12. posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu usvojen je na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 17. , 18. i 19. prosinca 2020. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/20.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, na sjednici 4. veljače 2021. godine i podnijela na razmatranje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 25. veljače 2021. godine. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 3/21.