Za financiranje Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2020. godini u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 14.035.000 kuna. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Program javnih potreba u sportu predložila je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 1. treninzi i natjecanja sportaša,
 2. dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete,
 3. nagrađivanje sportaša,
 4. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 5. provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca,
 6. provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 7. funkcioniranje sustava sporta,
 8. rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata,
 9. utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta,
 10. organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 11. organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 12. posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 23/19.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, na sjednici 19. prosinca 2019. godine i podnijela na razmatranje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20. veljače 2020. godine. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 2/20.

Zbog posljedica pandemije COVID 19  na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. srpnja 2020., usvojene su Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu, koje su objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/20.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 17., 18. i 19. prosinca 2020. godine usvojilo je Druge Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu. Izmjene su objavljene u Službenim novinama Grada Rijeke br. 17/20.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku  o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu