7. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 27.02.2018. godine u 09,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja

 2. Točka 2.

  Prijedlog nije prihvaćen

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

  Primljeno k znanju

 7. Točka 7.

  Primljeno k znanju

 8. Točka 8.

  Prijedlog nije prihvaćen

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.