Zbog što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Rijeka sufinancira i boravak riječke djece u vrtićima izvan područja Grada Rijeke.

Sufinancira se redoviti 10-satni ili 6-satni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Dokumenti

Prijedlog zaključka o sufinanciranju boravka djece s prebivalištem u gradu Rijeci u dječjim vrtićima izvan područja grada Rijeke

 

Utorak, 8. svibanj 2018.

Savjetovanje o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi

Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača.

Više informacija

Utorak, 29. kolovoz 2017.

Sva komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke ostvarila dobit u poslovanju, osim KD Čistoća

Sva komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke ostvarila su u 2016. godini  dobit u poslovanju, osim Komunalnog društva Čistoća, koje je zbog kašnjenja u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina ostvarilo gubitak od 17,9 milijuna kuna, od čega je veći dio već pokriven iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, a ostalo će se namiriti iz dobiti društva u narednom razdoblju, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

 

Skip to content