Zbog što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Rijeka sufinancira i boravak riječke djece u vrtićima izvan područja Grada Rijeke.

Sufinancira se redoviti 10-satni ili 6-satni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Dokumenti