U cilju zadovoljavanja posebnih potreba djece, kao i poticanja maksimalnog razvoja njihovih sposobnosti, u gradskim dječjim vrtićima provodi se poseban program za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru kojeg je uz odgoj i obrazovanje, osiguran rehabilitacijsko-terapijski program (logopedski, fizioterapeutski, psihologijski i tretman edukacijskog rehabilitatora), prehrana i prijevoz.

Djeca s težim poteškoćama smještena su u odgojne skupine s posebnim programom  prema primarnom oštećenju (autizam, cerebralna paraliza, usporen psihomotorni razvoj). U skladu s individualnim mogućnostima, djelomično su integrirana u skupine redovnog programa.

Ranom se identifikacijom i boljom dijagnostikom posljednjih par godina bilježi povećani broj djece s pervazivno-razvojnim poremećajem i poremećajem iz autističnog spektra. Djeca se u dobi od 2. do 4. godine života mogu uključiti u Program rane intervencije, verificiran i financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 2011. godine. Djeca od 3. do 7. godine mogu se uključiti u vrtić Maestral, gdje se program za djecu predškolske dobi s pervazivno-razvojnim poremećajem provodi  u odgojno-obrazovnim skupinama s posebnim ili redovitim programom. Poštujući principe rane identifikacije, intervencije i integracije, djeca se prvo uključuju u male skupine s posebnim programom, a zatim, u skladu s individualnim razvojnim mogućnostima, prelaze u manju ili veću inkluzivnu  skupinu. Ostvaruje se uspješna suradnja sa stručnjacima iz Programa rane intervencije, Centra za autizam te Udrugom za skrb autističnih osoba Rijeka.

U redoviti program jaslica i vrtića uključena su djeca oštećena sluha. Stručnim odabirom i uporabom didaktičkog materijala za poticanje njihova razvoja nastoji se zadovoljiti načela “totalne komunikacije”. Ostvarena je uspješna suradnja sa stručnjacima Dnevnog centra za rehabilitaciju “Slava Raškaj”, u čiji se tretman uključuju djeca s oštećenjem sluha, kao i djeca s govorno-jezičnim poteškoćama.

Uključivanjem djece s blažim razvojnim poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni program u sve dječje vrtiće gdje za to postoje uvjeti, omogućuje im se ostvarivanje prava na igru i učenje s vršnjacima tipičnog razvoja, prava da bude poštovano i prihvaćeno u cjelini te osigurava podrška potrebna za razvoj osobnih kompetencija koje će mu omogućiti da živi kvalitetnim životom i postane ravnopravni član lokalne zajednice.

Poseban naglasak stavlja se na različite oblike suradnje s roditeljima jer osnaživanje roditeljskih kompetencija doprinosi optimalnom funkcioniranju i očuvanju obitelji. S ciljem pružanja stručne pomoći i podrške zahtjevnijem roditeljstvu, od prošle pedagoške godine sa zainteresiranim roditeljima provodi se UNICEF-ov program „Rastimo zajedno plus“ – ciklus radionica kojima se promiče osobni rast i razvoj roditelja i djeteta.

Više o programima za djecu s teškoćama u razvoju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Ukoliko ustanova može osigurati uvjete rada i boravka djece, djeca s teškoćama u razvoju s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad ostvaruju direktan upis u gradske dječje vrtiće.

Roditelji djece s teškoćama u razvoju koji zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija Grada Rijeke imaju besplatan boravak djeteta u gradskim dječjim vrtićima. Također, za mjesece kada dijete boravi u dječjem vrtiću do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 70 %.