Dio odgajatelja gradskih dječjih vrtića je educiran i senzibiliziran za otkrivanje i rad s potencijalno darovitom djecom te se uz pomoć roditelja i stručnih suradnika svakodnevno trudi zadovoljiti njihove specifične odgojno-obrazovne potrebe.

Programi se provode na dvije razine. Prvi je uključivanje djece u prošireni, obogaćeni redovni programi ili program rada u manjim skupinama djece istih ili sličnih sposobnosti, sklonosti i interesa organiziranjem posebnih aktivnosti (projekti, zahtjevnije logičko-didaktičke igre, rad na multimedijskom računalu i slično). Drugi je oblik kraći, specijalizirani program za poticanje spoznajnog razvoja darovite djece predškolske dobi u Igraonici BistRIći.