Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak u kojima se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja te niz drugih programa za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

U ovim se ustanovama ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama.

link primjer

Uz redovite programe, u gradskim se vrtićima provode i programi za djecu s teškoćama u razvoju, za darovitu djecu, za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole, te redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima (učenje stranog jezika te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja) i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, kao što je program smjenskog rada te poludnevni odgojno-obrazovni rad u okviru Dječje bolnice Kantrida.

Također, dugi niz godina u gradskim se vrtićima u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo provodi program zdrave prehrane, s time da se za djecu koja boluju od celijakije priprema posebna bezglutenska prehrana.

Gradski vrtići svake godine raspisuju natječaj za upis djece u dječji vrtić. Upisi se u pravilu provode tijekom svibnja kada se dostavlja i sva potrebna dokumentacija. Red prvenstva pri upisu utvrđen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke,dok se cjelokupni postupak upisa provodi sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, odnosno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More. Više informacija o programima i upisima može se doznati na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića od roditelja-korisnika usluga određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Također, Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovitog programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.

Način sufinanciranja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja određen je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te program predškole.

Dječji vrtići utvrđeni su Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. U skladu s namjerama Grada Rijeke da stalno ulaže u povećanje kapaciteta postojećih i gradnju novih vrtića, mreža dječjih vrtića kontinuirano će se proširivati.

Dokumenti

 

Srijeda, 17. srpanj 2024.

Obilazak gradilišta budućeg dječjeg vrtića Fiume na Krnjevu

Dječji vrtić Fiume, smješten u Becićevoj ulici na Krnjevu imat će pet odgojno -obrazovnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke skupine čime će se kapaciteti riječkih gradskih vrtića povećati za 84 mjesta. Izgradnja novog vrtića zajednički je projekt Grada Rijeke, Zajednice Talijana Rijeka i Talijanske unije.

Više informacija

Petak, 10. svibanj 2024.

20. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Rijeke

Stadion Krimeja ove je godine po prvi puta ugostio Olimpijski festival dječjih vrtića grada Rijeke koji se održava dvadesetu godinu zaredom. Na natjecanju sudjeluje 500 riječkih vrtićaraca iz Dječjih vrtića More, Sušak i Rijeka te iz vrtića Žirafa i Mali princ.

Više informacija