Nastava u osnovnim školama obogaćena je nizom programa i projekata.