Projektom ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole učenike se postepeno uvodi u svijet računala i daje im se osnovna znanja, odnosno osnovnu pismenost u informatici. Cilj je osigurati potporu učenicima mlađe školske dobi u stjecanju informatičke kompetencije.

S projektom ranog učenja informatike, u razrednoj nastavi u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Rijeka, započelo se s pripremom davne 2000. godine. Tako je projekt ranog učenja informatike eksperimentalno uveden u 6 osnovnih riječkih škola 2002./2003. godine koji je tada pohađalo oko 125 učenika. Od školske 2003./2004. godine rano učenje informatike uvelo se u većinu osnovnih škola u Rijeci.

Grad Rijeka od školske godine 2018./2019. uvodi novi, moderniziran i osuvremenjen program ranog učenja informatike, usklađen s dinamičnim razvojem novih tehnologija. Cilj izrade novog kurikuluma je uključiti što više učenika u aktivno korištenje računala i na taj način poticati i njegovati interes prema novim tehnologijama, uz mehanizme prepoznavanja sve većih opasnosti i izazova koje te nove tehnologije danas stavljaju pred učenike. Razvidno je kako je učenike potrebno podučavati ne samo o ispravnom i odgovornom korištenju računala i njegovim mogućnostima, već ih naučiti i kako ga koristiti kao alat za savladavanje nastavnog gradiva i stjecanje novih znanja i vještina. Umjesto nastavnog plana i programa, izrađen je otvoreni kurikulum s ishodima učenja za svaki od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i popratnim smjernicama za provedbu kurikuluma, kojeg karakterizira fleksibilnost u odabiru sadržaja i načina rada.

Uz novi kurikulum, koji predviđa dodatne metode i pristup u radu, nastava ranog učenja informatike će kroz igru i suradničko učenje nastaviti razvijati kreativnost kod učenika, poticati radoznalost i zanimanje za istraživanje, omogućiti aktivno sudjelovanje učenika u nastavnom procesu i individualiziranu nastavu te pripremiti učenike za cjeloživotno učenje.

Program će se provoditi u zainteresiranim riječkim školama u fondu od 35 školskih sati u jednoj školskoj godini, odnosno jedan školski sat tjedno. Učenici koji će školske godine 2018./2019. pohađati 2., 3. i 4. razred nastavit će pohađati program po starom kurikulumu.

Osim toga, cilj je omogućiti svim učenicima, bez obzira na njihov socioekonomski status, jednake obrazovne šanse i pravedan pristup sve potrebnijem kvalitetnom informatičkom obrazovanju te će iz tog razloga svi materijali, kao i pohađanje ranog učenja informatike, za škole i učenike s prebivalištem na području Grada Rijeke, neovisno pohađaju li informatiku po novom ili starom kurikulumu, biti potpuno besplatni. Roditelji učenika koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u cijeni programa u iznosu od 60,00 kn mjesečno.

Program ranog učenja informatike provodi se kao izvannastavna aktivnost, a uvođenje programa u riječke škole treba među ostalim poslužiti i kao poticaj nadležnom ministarstvu da informatiku uvede kao izborni predmet od 1. razreda osnovne škole.