S projektom ranog učenja informatike, u razrednoj nastavi u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Rijeka, započelo se s pripremom davne 2000. godine. Tako je projekt ranog učenja informatike eksperimentalno uveden u šest osnovnih riječkih škola 2002./2003. godine koji je tada pohađalo oko 125 učenika. Od školske 2003./2004. godine rano učenje informatike uvelo se u većinu osnovnih škola u Rijeci. Projektom ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Grad Rijeka učenicima je omogućio uvod u svijet računala i pružio im osnovna znanja, odnosno osnovnu pismenost u informatici.

Grad Rijeka od školske godine 2018./2019. uveo je novi, moderniziran i osuvremenjen program ranog učenja informatike, usklađen s dinamičnim razvojem novih tehnologija. Cilj je bio uključiti što više učenika u aktivno korištenje računala i na taj način poticati i njegovati interes prema novim tehnologijama, uz mehanizme prepoznavanja sve većih opasnosti i izazova koje te nove tehnologije danas stavljaju pred učenike. Umjesto nastavnog plana i programa, izrađen je otvoreni kurikulum s ishodima učenja za svaki od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i popratnim smjernicama za provedbu kurikuluma, kojeg karakterizira fleksibilnost u odabiru sadržaja i načina rada.

Program se, gotovo 20 godina financirao iz proračuna Grada Rijeke i provodio u zainteresiranim riječkim školama u fondu od 35 školskih sati u jednoj školskoj godini, odnosno jedan školski sat tjedno. Program se od školske godine 2019./2020. provodio kao izvannastavna aktivnost izrađena i financirana od strane Grada Rijeke, a od školske godine 2020./2021. provodi se kao izborni predmet financiran od strane nadležnog Ministarstva.