Program ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda u osnovnim školama zamišljen je i kreiran tako da učenike postepeno uvede u svijet računala i da im pruži osnovnu pismenost u informatici.

Ovaj zanimljiv projekt verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a svake se godine u njega uključuje 95% djece upisane u školu što ukazuje na njegovu zanimljivost i atraktivnost.

Prioritetni ciljevi koji su postavljeni za realizaciju ovog programa od prvog do četvrtog razreda su:

  • osposobljavanje učenika za rad na osobnim računalima i za primjenu osobnih računala
  • razvijanje tehničkog načina mišljenja, tehničkog izražavanja i pravilne primjene tehničke terminologije
  • razvijanje logičkog i samostalnog mišljenja i zaključivanja
  • razvijanje stvaralačkih sposobnosti
  • osposobljavanje učenika za djelovanje u radnim skupinama i timovima te razvijanje pozitivnih osobina ličnosti potrebnih za konstruktivnu suradnju u rješavanju zadaća